Savjetovanje: Novi način prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima putem obrasca JOPPD

09.12.2013.

Veliki interes poduzetnika na savjetovanju

Dana 09. prosinca 2013. godine, na traženje članica, HUP Reg. ured Osijek u sklopu svojeg PUMA programa održao je savjetovanje o novom načinu prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima putem obrasca JOPPD u svom prostoru. Prikupljanje podataka putem obrasca JOPPD će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2014. godine za sve primitke koji će se isplaćivati nakon tog datuma (uključujući i plaću za prosinac 2013.g.). U novom obrascu JOPPD, koji će zamijeniti dosadašnje obrasce ID, IDD, ID-1, IDD-1, IP te R-Sm, pored oporezivih primitaka, iskazivat će se i određeni neoporezivi primici kao prijevozni troškovi, prehrana, smještaj, dnevnice, terenski dodaci, uporaba privatnog automobila i dr.

Za većinu oporezivih primitaka obrazac će se podnositi istovremeno s obračunom i isplatom primitka (osim propisanih iznimki), dok za neoporezive primitke, najkasnije do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
Savjetovanje je održao Dražen Opalić iz Porezne uprave Središnjeg ureda. Isti je polaznicima odgovarao na mnoga praktična pitanja i nejasnoće.
Velika nazočnost poslodavaca na savjetovanju samo potvrđuje nastojanja HUP Reg. ureda Osijek da organiziranjem savjetovanja sa aktualnim temama i redovitim informiranje poduzetnika, omogućuje da naši poduzetnici ostanu i dalje konkurentni na zajedničkom tržištu.

Isto savjetovanje će se održati i u Slavonskom Brodu 16. prosinca.
vrh stranice
vrh stranice