Sastanak HUP- Udruge energetike sa svjetskim i europskim udruženjima iz područja naftnog poslovanja

27.09.2019.

 Zagreb, 26.9.2019. - Respektabilna svjetska i europska udruženja iz područja naftnog poslovanja Fuels Europe i IOGP su pred hrvatsko predsjedanje Vijećem EU, a u okviru svojeg posjeta Hrvatskoj održali sastanak s HUP- Udrugom energetike. HUP su predstavljali glavni direktor Davor Majetić, direktorica odnosa s članstvom Milka Kosanović, predsjednik HUP- Udruge energetike Emanuel Kovačić, Adriana Petrović, savjetnica te direktorica HUP- Udruge energetike Marija Šutina. Delegaciju europskih udruženja činili su Alessandro Bartelloni, Policy Director, Giorgia Manno, Senior Policy Advisor, Christian Schwarck, Deputy Director of IOGP Brussels Office, Olav Syversen, Acting Head of Equinor EU Office, Chair of IOGP EU Committee and Kamila Piotrowska, EU Affairs Manager. Europsku investicijsku banku predstavljao je Anton Kovačev.

Davor Majetić je uvodno predstavio HUP koji sa svoje 31 granske udruge je jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca u Republici Hrvatskoj i socijalni partner Vladi i sindikatima. Na europskoj razini HUP je aktivan u Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću te je član BusinessEurope. Ovakva pozicija mu omogućuje da sudjeluje u kreiranju propisa i planova u području zaštite okoliša, klime i energetike na nacionalnoj i europskoj razini. HUP je ujedno i kontaktna točka Global Compacta za Hrvatsku. Naglasio je kako je hrvatska zelena tranzicija zahtjevnija od one koju imaju neke sjeverne europske države te da se HUP zalaže da se financiranje tranzicije predvidi u Integriranom klimatsko-energetskom planu RH 2030.

Allesandro Bartelloni je rekao kako je naftni sektor angažiran u smanjenju emisija CO2, smanjenju emisija u prometu i povećanju energetske učinkovitosti te da mu je za ostvarivanje vizije 2050 potrebno značajno ulaganje u istraživanje i razvoj, odnosno nove tehnologije. Predviđa da će biomasa zamijeniti sirovu naftu, a napredna biogoriva će označiti budućnost goriva. Christian Schwarck je iznio komentare na nacrt Klimatsko- energetskog plana RH pri čemu smatra kako RH treba iskoristiti svoju priliku u izdvajanju i spremanju ugljika, proizvodnji sivog vodika te boljem korištenju izgrađene plinske infrastrukture.

Sudionici su se usuglasili kako na naftni sektor ne treba gledati kao na suparnika, nego kao neizostavnog partnera u zajedničkom nastojanju smanjenja emisija kojem trebaju programi financiranja kako bi svoje poslovanje mogli transformirati u zeleno.

vrh stranice
vrh stranice