Sastanak HUP-Koordinacije trgovaca motornih vozila s predstavnicima Carinske uprave

08.11.2012.

Članovi HUP-Koordinacije trgovaca motornih vozila su na sastanku s predstavnicima Carinske uprave ukazali na određene nejasnoće, s naglaskom na nužno uvođenje određenih dopuna u tekstu Nacrta Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom Vijeća 83/182/EEZ od 28. ožujka 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prijevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu (SL L 105, 23.4.1983.).
Njegova primjena se očekuje od 1. srpnja 2013. godine kao preduvjet i sastavni dio usklađivanja RH sa EU pri čemu se uvode i određene novine vezane za smanjivanje ispuštanja CO2. Zbog toga se uvodi i novi obračun porezne osnovice koju čini vrijednost motornog vozila, emisija ugljičnog dioksida (CO2) izražena u gramima po kilometru i kapacitet motora u kubičnim centimetrima.

Uvođenje emisije CO2 u oporezivanje motornih vozila, predstavlja novu mjeru radi ostvarenja ciljeva EK i Hrvatske za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i ostvarenja obveza EK sukladno protokolu iz Kyota (laka vozila odgovorna za 15% emisija CO2 u EU).

Kako bi se nužne promjene na vrijeme uvrstile u predmetni Zakon, Carinskoj upravi dostavit će se očitovanje članova HUP-a.
vrh stranice
vrh stranice