SASTANAK HUP EUPRO i HBOR: NPOO & Utjecaj Zelenog plana Europe na provedbu EU projekata

13.01.2022.

Nastavno na sastanak s Ministarstvom financija, HUP Udruga profesionalaca za fondove EU je zatražila sastanak s predstavnicima Hrvatske banke za obnovu i razvitak na temu provedbe NPOO-a te utjecaja Zelenog plana Europe na provedbu Eu projekata. 

Na sastanku, kojem su se sa strane HUP-a, konzultantima pridružili i predstavnici drugih granskih udruga, HBOR je uvodno predstavio mjere Nacionalnog plana za oporavak i otpornost koje su u njihovoj ingerenciji.

U drugom dijelu sastanka, govorilo se o utjecaju okolišnih ciljeva EU Taksonomije i principa „Ne činjenja značajne štete okolišu“ (DNSH) na Eu projekte. Svi projekti koji će se raditi novcem Mehanizma za oporavak i otpornost (a vjerojatno će se isto primijeniti i na investicije Višegodišnjeg financijskog okvira), morati će proći ocjenu DNSH principa za sva područja. Dodatno, na natječajima koji potiču zelenu tranziciju, projekti morati će uz ocjenu DNSH sukladnosti, morati dokazati i nadstandard tj. visok stupanj doprinosa nekim od navedenih okolišnih ciljeva.  

Okolišni ciljevi EU Taksonomije su:

  1. ublažavanje klimatskih promjena
  2. prilagodba klimatskim promjenama
  3. održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  4. prijelaz na kružno gospodarstvo
  5. sprečavanje i kontrola onečišćenja
  6. zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava 

Trenutno od šest ciljeva, doneseni su delegirani akti koji propisuju tehničke kriterije za ocjenu sukladnosti samo za prva dva cilja dok se za ostale ciljeve čeka njihovo donošenje. Ne znamo koliko će se čekati jer je to pitanje jako ispolitizirano zbog različitih interesa pojedinih industrija i zemalja.

Na sastanku su odgovorena neka pitanja poduzetnika, no razgovorom su otvorena neka pitanja za koja još ne postoje odgovori. Zaključeno kako je ovo tema od visoke važnosti za cijelo gospodarstvo te da je informiranost i edukacija ključna za provedivost budućih investicija sufinanciranih Eu sredstvima. Dogovoreno je da će se sastanak ponoviti, a od strane HUP-a u dijalog uključiti što više članova inženjerske struke (sektori graditeljstva, arhitekture, zaštita okoliša i slično) jer će sudjelovati u planiranju investicija i izradi tehničke dokumentacije pa je njihovo poznavanje novih pravila presudno. Također, poznavanje standarda i materijala koji su okolišno prihvatljivi i poželjni ili neophodni za buduće natječaje, važno je za sve sektore. HUP EUPRO će se nastavno na održani sastanak, za razjašnjenje otvorenih pitanja obratiti Upravi za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

vrh stranice
vrh stranice