Restrukturiranje željezničkog sektora može i mora rezultirati željeznicom kakvu očekuje korisnik

10.05.2018.

Zagreb 9. svibnja 2018. - U prostorijama HUP-a u Zagrebu održana je tribina „Kakvu željeznicu želimo“ na kojoj se okupilo preko 150 predstavnika znanosti, struke i industrije kako bi zajedno došli do ključnog odgovora na pitanje koje je bilo okosnica programa održane tribine. Cilj tribine bio je poboljšanje komunikacije između javnoga sektora, željezničkih tvrtki, novih operatera, industrije i znanosti te osvješćivanje uloge željeznice, kao javne usluge, u demografskoj obnovi RH, pri čemu se vraća fokus na korisnika željezničkog prijevoza, kao ključnog dionika. Organizator tribine bio je Savez za željeznicu, nevladina udruga koja ove godine obilježava 10. obljetnicu rada, uz partnere HGK i HUP te pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i predsjednice Republike Hrvatske u čije ime je okupljene pozdravio izaslanik Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika i direktor Končar industrije.

U ime HUP-a nazočne je uvodno pozdravila Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom i istaknula: „HUP se zalaže za depolitizaciju i uvođenje mjerljivih kriterija efikasnosti i odgovornosti u upravljanju svim javnim poduzećima te veću transparentnost kod izvještavanja o poslovanju. Efikasno upravljanje, osnova je održivosti i razvoja željeznice, koja ima važan utjecaj i na privatni sektor. Osobito je to važno istaknuti kada uzmemo u obzir da su upravo željeznici u ovome trenutku dostupna izdašna sredstva iz fondova EU za unapređenje i razvoj infrastrukture te je nastavno tome najavljen novi investicijski ciklus željeznice u Hrvatskoj. U njemu mogu sudjelovati i tvrtke raznih gospodarskih grana, kao što su elektro i metalna industrija, informatičke djelatnosti, promet, građevina i druge što je iznimno važno za cjelokupnu nacionalnu ekonomiju. Očekujemo stoga da se kod određivanja strateških prioriteta za željeznicu uvaži njen učinak na konkurentnost gotovo svih drugih grana nacionalnog gospodarstva, a važno je da doprinese ostvarivanju nacionalnih ciljeva za smanjenje emisija u prijevozu - zbog europskog konteksta i realizacije ciljeva strategije “Transport 2050” koji do 50% cestovnog prijevoza preusmjerava na željeznički i vodeni prijevoz do 2050.g.“

Restrukturiranje željezničkog sektora u Hrvatskoj traje od 1995. godine s više ili manje uspjeha, što je pokrenulo novu fazu restrukturiranja, koja se ponovno osmišljava, sukladno nacionalnim propisima i potrebama tržišta. Tom prigodom prof. dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica MMPI, tijekom svog izlaganja u prvom dijelu programa, istaknula je da smo:  „Novom fazom restrukturiranja krenuli „na put“ koji je u funkciji ostvarenja zacrtanih strateških ciljeva. Nakon što se jednom usvoji cjelokupni strateški okvir, koji će svi poštivati - bez obzira na promjene vlada i ministara - restrukturiranje željezničkog sektora može rezultirati željeznicom kakvu očekuje korisnik.“  Istodobno odgovorivši i koji se koraci poduzimaju kako bi se ostvario zadani cilj: „Usvojena je Strategija prometnog razvoja RH, radi se Pismo sektorske politike, revidira se Nacionalni program ulaganja u željezničku infrastrukturu, planira se izraditi sektorska strategija za željeznicu te novi nacionalni planovi ulaganja u željeznički sektor, a posebice u željezničku infrastrukturu.“

U prvom dijelu programa voditeljica sektora željeznice i žičara u Ministarstvu infrastrukture Republike Slovenije Vlaste Kampoš Jerenec predstavila je i uspješan primjer restrukturiranja Slovenskih željeznica.  Ekonomski analitičar prof. dr.sc. Anto Bajo osvrnuo se na dosadašnje rezultate restrukturiranja željezničkog sektora u Hrvatskoj napomenuvši da: “Nakon, 27 godina postojanja države Hrvatske Vlada RH mora uzeti željeznicu kao prioritet, mora smanjiti subvencije, poboljšati upravljanje imovinom, odabrati kompetentne kadrove za vođenje društava, veći dio novca za investicije povlačiti iz EU fondova i umjesto novih zajmova za ceste, novac treba usmjeriti u glavne željezničke strateške pravce.“

Uslijedila je konstruktivna i uzbudljiva panel rasprava na kojoj se pokušao dati odgovor i smjernice za razvoj restrukturiranja kako bi uistinu Hrvatska i dobila željeznicu kakvu korisnik zaslužuje. Panelu su se osim navedenih predavača pridružili i predsjednik Saveza za željeznicu Zoran Maršić, član Uprave-direktor Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Milan Brkić, župan varaždinski Radimir Čačić i predsjednik udruge „Lipa“ Davor Huić. Na samom početku rasprave Brnjac i Bajo su se složili kako je u povijesti restrukturiranja učinjena ključna pogreška – ukidanje HŽ Holdinga koji je prema njihovom mišljenju ključan kao organizacija koja će dati potrebnu strukturalnu reorganizaciju u smislu povezivanja pojedinih HŽ društava u jednu funkcionalnu cjelinu. „Niti jedna reforma do sad nije učinjena s detaljnom analizom posljedica, stoga su učinjene velike greške koje su se mogle spriječiti, Zakon mora dati temelj za reorganizaciju željeznice, ali samo strateški vođenom provedbom moramo moći spriječiti da se te greške ne ponove. Imamo hrabrost i volju za reorganizaciju i stoga krećemo u izradu novog Zakona o željeznici, koji bi trebao biti gotov do kraja ove godine.“ – istaknula je Nikolina Brnjac.

Kao dvije ključne točke za uspješnu reorganizaciju i smjer u kojem bi nova faza restrukturiranja trebala ići Bajo je istaknuo je kao prioritet kadrovsku politiku i stabiliziranje željezničkih društava. No čak i da se usvoje sve smjernice i naprave najbolje stručne analize, kao preduvjet postavljanja prave strategije za novu fazu restrukturiranja, nužno je kvalitetno kadroviranje na operativnoj razini. Tako je Radimir Čačić zamjerio postojećim i prethodnim Upravama HŽ-a neadekvatno provođenje strategija:  „Politika je mjerljiva disciplina, morate imati jasan cilj i liniju odgovornosti, potrebno je stručno i adekvatno vodstvo na operativnoj razini.“

Na pitanje o konkurentnosti i mogućim privatizacijama HŽ Carga,  Mian Brkić istaknuo je da HŽ Cargo na trenutnom tržištu nema konkurenciju, ali ne smatra da se kroz liberalizaciju oduzima dio „tržišnog kolača“ HŽ Cargu-u. Svi operateri moraju raditi kao cjelina, skladno, s ciljem povećavanja generalne konkurentnosti Hrvatske kao tržišta, kako bi se stvorio učinkovitiji sustav za sve dionike. U ime poreznih obveznika koji plaćaju sve dosadašnje reorganizacije kao i buduće, govorio je Davor Huić postavivši generalno pitanje:“ Treba li nam željeznica? Što to porezni obveznici dobivaju zauzvrat?“, pitanje je elaborirao napominjući kako niti jedna Vlada niti jedna uprava do sad nije napravila detaljnu analizu zašto je željeznica nužna za porezne obveznike, koje su koristi za građanstvo, analizu efikasnosti i netransparentno trošenje novca poreznih obveznika. Tek nakon što se ovakva analiza napravi moguće je krenuti u izradu prave strategije, pojasnio je Huić. No, svi su panelisti složni u jednom: željeznica se  mora razvijati u skladu s javnim interesom i mora biti kralježnica Hrvatske, mora služiti građanima i tvrtkama. 

Zaključujući tribinu, predsjednik Saveza za željeznicu Zoran Maršić rezimirao je ciljeve organizacije ovakvih diskusija koje će Savez nastaviti i dalje: „Savez za željeznicu, čija je vizija Hrvatska u kojoj su javni prijevoz i željeznica okosnica održivog razvoja, na korist sviju korisnika, smatra da je krajnje vrijeme da se donesu, i u djelo počnu provoditi, važne odluke strateškog restrukturiranja željeznice. Danas smo  s dionicima podijelili korisna iskustva i pozitivne primjere drugih željeznica, raspravili smo o mogućim smjerovima restrukturiranja i, najvažnije, dobili povratnu informaciju kakvu željeznicu priželjkuju naši korisnici. Sad je vrijeme da ove zaključke prenesemo u djelo!“

Zaključci usvojeni na Tribini priložit će se kao set preporuka i smjernica diskusiji izrade nacionalne strategije „Hrvatska 2030.“

vrh stranice
vrh stranice