Registracija i tehnički pregled vozila

20.11.2020.

Člankom 256. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20, u daljnjem tekstu: ZSPC) su propisani rokovi unutar kojega vozila moraju pristupiti redovitom tehničkom pregledu, dok je čl. 238. stavkom 1. ZSCP-a propisano da motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cesti, ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu.

Zakonom o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 42/2020) ni na koji način nisu prolongirani rokovi unutar kojih bi vozilo trebalo pristupiti tehničkom pregledu, niti su prolongirani rokovi važenja prometnih dozvola. Naime, dodanim čl. 222.a ZSPC-a prolongirani su rokovi važenja vozačkih dozvola, što jasno proizlazi iz teksta navedene odredbe, ali i iz Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom Zakona, koji je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom saboru (tekst u prilogu). Štoviše, i sam dodani čl. 222.a nalazi se u dijelu ZSPC-a koji regulira stjecanje prava na upravljanje vozilima, a ne u dijelu koji regulira tehničke preglede i registraciju vozila.

 

U vrijeme kada je pandemija bila u punom zamahu Europski parlament i Vijeće su donijeli Uredbu 2020/698 od 25. svibnja 2020. (u prilogu), kojom se u čl. 5. stavku 1. i 2. prolongiraju rokovi za obavljanje tehničkih pregleda (unutar perioda 01. veljače 2020. do 31. kolovoza 2020.), ali je i tada državama članicama ostavljena mogućnost ne primijeniti navedene odredbe ukoliko su u mogućnost organizirati obavljanje ovih poslova (čl. 5. stavak 5. Uredbe).

 

U skladu s tom odredbom, Republika Hrvatska je obavijestila Europsku komisiju da neće primjenjivati odredbe čl. 5. stavka 1. i 2. Uredbe (obavijest u prilogu) te su se tehnički pregledi, registracija vozila i produženje važenja prometne dozvole i dalje obavljali sukladno odredbama ZSPC-a koje reguliraju navedeno područje, a tako se postupa i danas. Dakako, pritom se primjenjuju sve mjere i preporuke nadležnih tijela u pogledu sprječavanja širenja zaraze uzrokovane koronavirusom.

 

Kako produženju važenja prometne dozvole prethodi utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila, iznimno je važno zadržati kontinuitet u obavljanju ovih poslova, jer tehnički neispravna vozila izravno ugrožavaju sigurnost prometa na cestama i time predstavljaju drugu vrstu opasnosti za život i zdravlje građana.

 

Zaključno, kada je riječ o rokovima za obavljanje tehničkih pregleda i produženje važenja prometne dozvole, prema trenutno važećim propisima prometna dozvola vrijedi do datuma koji je naznačen na tom dokumentu, ali redoviti tehnički pregled  vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok važenja tehničkog pregleda.

 

Prilozi:

-          Prijedlog Zakona o dopuni ZSPC s konačnim prijedlogom zakona

-          UREDBA (EU) 2020/698 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25.svibnja 2020.g.

-          Obavijest RH prema EK

vrh stranice
vrh stranice