Razrada HUP prijedloga prioriteta i investicija za poduzetništvo

13.04.2021.

HUP se zalaže za to da se prioriteti plana postave na način koji će, gdje je god to moguće, i u najvećoj mogućoj mjeri, otvoriti prostor za sufinanciranje investicija privatnog sektora - u pogledu zelene tranzicije, dekarbonizacije, digitalizacije, tehnološke modernizacije, istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje kvalitete radne snage, stjecanja digitalnih vještina i si.

Razradu HUP-ovih prijedloga prioriteta i investicija za poduzetništvo preuzmite u nastavku:

HUP - Prijedlozi prioriteta i investicija za poduzetništvo

vrh stranice
vrh stranice