Radne skupine

Radne skupine

RADNA SKUPINA ZA KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
(voditelj: Tomislav Makar, VIPNet)


A. Cilj i svrha

Svrha radne skupine je poticati razvoj umreženog društva kao osnovice razvoja digitalne ekonomije u Republici Hrvatskoj..

Cilj je raditi na realizaciji ciljeva Europske digitalne agende u segmentu povezanosti, a koji se odnosi na dostupnost i korištenje suvremenih komunikacijskih tehnologija, posebice u aspektu širokopojasnog pristupa Internetu.

B. Zadaci

Zadaci radne skupine su:

• podizanje svjesnosti o značaju razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu putem fiksnih i mobilnih telekomunikacijskih mreža za razvoj društva i gospodarstva
• uklanjanje administrativnih i parafiskalnih zapreka za investiranje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa Internetu

• ostvarivanje modela održivog gospodarenja radiofrekvencijskim spektrom kao preduvjeta razvoja mobilnih telekomunikacijskih tehnologija nove generacija

• promicanje modela suradnje javnog i privatnog sektora u korištenju raspoloživih izvora financiranja iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.

• podizanje svjesnosti o sigurnosti korištenja mobilnih i bežičnih telekomunikacijskih tehnologija i mreža za zdravlje ljudi

• promocija tehnoloških i poslovnih mogućnosti novih telekomunikacijskih tehnologija, te poticanje i podrška stvaranju poslovno-tehnoloških ekosustava za njihovu uspješnu komercijalizaciju


RADNA SKUPINA ZA DIGITALNU EKONOMIJU
(voditeljica: Amera Zulić Vrabec, IN2)


• podizanje svjesnosti o ulozi digitalnih tehnologija u razvoju drugih industrija, poboljšanju rada državne uprave te razvoju cjelokupnog društva
• sudjelovanje u kreiranju nacionalnih stajališta te usuglašavanju digitalne politike Hrvatske s EU direktivama i zakonima EU
• stvaranje platformi za poticanje razvoja inovativnih proizvoda/usluga (primarno - uklanjanje administrativnih barijera te stvaranje uvjeta da daljnji razvoj startup organizacija)
• promicanje modela suradnje javnog i privatnog sektora u korištenju raspoloživih izvora financiranja iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.


RADNE SKUPINE ZA DIGITALIZACIJU JAVNE UPRAVE I OTVORENE PODATKE
(voditelj: Hrvoje Sagrak, Infodom)


• Poticanje modernizacije i transformacije servisa javne uprave u elektroničke, end-to-end usluge, dostupne na cijelom teritoriju Republike Hrvatske radi unaprijeđenja kvalitete života građana i gospodarskog razvoja.
• Poticanje stvaranja uvjeta za eksploataciju javnih, otvorenih podataka na korist građana i gospodarstva
• Stručna podrška u okviru kreiranja strateških dokumenata i akcijskih planova radi raširene i učinkovite eksploatacije EU fondova (ispunjenje ciljeva Operativnih programa – OPKK Investicijski prioritet 2c)
• Uvođenje end- to-end online usluga javne uprave za ključne životne situacije građana i poduzetnika/gospodarstva
• Promicanje primjene EU standarda i preporuka u razvoju digitalne uprave
• Promicanje prijedloga javnih politika holističkog pristupa u okviru razvoja digitalne uprave
• Jačanje svjesnosti o potrebi uspostave održivog governance modela za razvoj digitalne javne uprave
• Jačanje kapaciteta na strani službenika javne uprave radi apsorpcije novog modela poslovanja u okviru digitalne uprave


RADNA SKUPINA ZA OBRAZOVANJE
(voditelj: Hrvoje Balen, Algebra)


• Suradnja s ministarstvom znanosti i obrazovanja oko nastavka kurikularne reforme i uvođenja programiranja te novog kurikuluma informatike u školama i gimnazijama
• Uspostavljanje odnosa i suradnja s novim Središnjim državnim uredom za digitalno društvo
• Nacionalno uključenje u EU inicijativu „Digital Skills and Jobs Coalition“ te početak pripreme za kreiranje hrvatske Strategije digitalnih vještina
• Revizija Aktivnih mjera politika zapošljavanja (kroz Ministarstvo rada, HZZ) s naglaskom na pojedine mjere koje bi specifično bile namijenjene poduzetnicima i poslodavcima iz ICT sektora
• Revizija plana „Garancije za mlade“ (Savjet ministra rada za provedbu mjere Garancije), koja pokriva poticajno zapošljavanje i školovanje mladih u dobi od 15 do 29 godina
• Početak rada na nacionalnom programu „Skills Guarantee“ koji se financira iz posebnih EU sredstava
• Kontinuirano praćenje razvoja ICT tržišta rada tj. oglasa u suradnji s portalom MojPosao
• Kontinuirano analiziranje financijskih izvještaja ICT sektora
• Anketiranje budućih potreba poslodavaca u potražnji za ICT profesionalcima
• Prijedlog: izrada makroekonomske analize utjecaja ICT sektora i ICT profesionalaca na razvoj društva i nacionalne ekonomije

RADNA SKUPINA ZA PROMOCIJU I EU PROJEKTE
(voditelj Ivan Ante Nikolić, Blink)


• Ključne aktivnosti i teme za naredno razdoblje
• Lista prioriteta
• Komunikacijski plan
vrh stranice
vrh stranice