Radionica Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

04.05.2010.

3. svibnja 2010. U Splitu, održala se radionica Sigurnost i zaštita zdravlja na radu na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja u Hrvatskoj i Austriji, a koja su provedena u okviru projekta „Poboljšavanje svijesti poslodavaca i radnika u srednjoj i istočnoj Europi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu“ (IOSHA).
3. svibnja 2010. U Splitu, održala se radionica Sigurnost i zaštita zdravlja na radu na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja u Hrvatskoj i Austriji, a koja su provedena u okviru projekta „Poboljšavanje svijesti poslodavaca i radnika u srednjoj i istočnoj Europi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu“ (IOSHA). Projekt sufinancira Europska komisija, a HUP Odjel međunarodne suradnje je jedan od partnera u projektu. Ispred HUP-a Žana Plazibat je predstavila rezultate istraživanja o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu u Hrvatskoj, a rezultate istraživanja za Austriju je predstavila Marion Poglitsch (Federacija austrijskih industrija). Anne Knowles (Međunarodna organizacija rada) i Janet Asherson (Međunarodna organizacija poslodavaca) su govorile o preventivnoj kulturi sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu te sustavima upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Na radionici koja je bila izrazito dobro posjećena, sudionici su pretežno izražavali svoje komentare i sugestije na ovu tematiku, a složili su se i da svaka ozljeda na radu rezultira smanjenjem ili gubljenjem reputacije poslodavaca, stoga stav svake uprave bi trebao biti „sigurnost na radu je važnija od profita“.
vrh stranice
vrh stranice