PUMA program za 2018. godinu

12.01.2018.


12.01.2018. Osijek: Zaštita osobnih podataka

25.01.2018. Osijek: Program LIFE

09.02.2018. Slavonski Brod. Koliko je Vaših radnika na bolovanju (i koliko Vas to košta?)

14.02.2018. Osijek: Javna nabava

22.02.2018. Vukovar: Mogućnosti za male i srednje poduzetnike u okviru projekta "B Light"

23.02.2018. Slavonski Brod: Zaštita osobnih podataka

26.02.2018. Osijek: Kontroling

09.03.2018. Vukovar: Zaštita osobnih podataka

15.03.2018. Osijek: Optimizacija procesa

16.03.2018. Slavonski Brod: Optimizacija procesa

29.03.2018. Osijek : Nefinancijsko izvještavanje

11.04.2018. Osijek: Ozljeda na radu

12.04.2018. Vukovar: Poticanje i sufinanciranje zapošljavanja za poduzetnike

13.04.2018. Slavonski Brod: Javna nabava

19.04.2018. Vukovar: Naplata potraživanja i ovrha na plaći

07.05.2018. Vukovar: Kreativno i manipulativno računovodstvo

08.05.2018. Slavonski Brod: EU fondovi & drugi izvori sufinanciranja u 2018. godini

18.05.2018. Osijek: Poticanje i sufinanciranje zapošljavanja za poduzetnike

21.05.2018. Osijek: Procjena rizika u graditeljstvu

25.05.2018. Vukovar: eRačun

28.05.2018. Osijek: Mentoring managera i njihovo osobno liderstvo

04.06.2018. Slavonski Brod: Kontroling

07.06.2018. Vukovar: Zakon o radu u praksi

15.06.2018. Slavonski Brod: Zakon o radu u praksi

17.09.2018. Osijek: Google My Business

20.09.2018. Slavonski Brod: Kreativno i manipulativno računovodstvo

24.09.2018. Osijek: Educiraj se ili nestani

25.09.2018. Vukovar: Javna nabava za ponuditelje u praksi

28.09.2018. Osijek: Zaštita osobnih podataka

05.10.2018. Vukovar: Zaštita osobnih podataka

10.10.2018. Osijek: Zaštita na radu

17.10.2018. Osijek: Porezna reforma 2019. i druge aktualnosti

23.10.2018. Slavonski Brod: Google My Business

24.10.2018. Vukovar: Google My Business

06.11.2018. Osijek: Kako obuzdati stres

08.11.2018. Slavonski Brod: Zaštita osobnih podataka

27.11.2018. Osijek: Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom

05.12.2018. Osijek: Google AdWords

13.12.2018. Osijek: Kreativno i manipulativno računovodstvo

 

 

vrh stranice
vrh stranice