PUMA program za 2018. godinu

12.01.2018.


12.01.2018. Osijek: Zaštita osobnih podataka

25.01.2018. Osijek: Program LIFE

09.02.2018. Slavonski Brod. Koliko je Vaših radnika na bolovanju (i koliko Vas to košta?)

14.02.2018. Osijek: Javna nabava

22.02.2018. Vukovar: Mogućnosti za male i srednje poduzetnike u okviru projekta "B Light"

23.02.2018. Slavonski Brod: Zaštita osobnih podataka

26.02.2018. Osijek: Kontroling

09.03.2018. Vukovar: Zaštita osobnih podataka

15.03.2018. Osijek: Optimizacija procesa

16.03.2018. Slavonski Brod: Optimizacija procesa

29.03.2018. Osijek : Nefinancijsko izvještavanje

11.04.2018. Osijek: Ozljeda na radu

12.04.2018. Vukovar: Poticanje i sufinanciranje zapošljavanja za poduzetnike

13.04.2018. Slavonski Brod: Javna nabava

19.04.2018. Vukovar: Naplata potraživanja i ovrha na plaći

07.05.2018. Vukovar: Kreativno i manipulativno računovodstvo

08.05.2018. Slavonski Brod: EU fondovi & drugi izvori sufinanciranja u 2018. godini

18.05.2018. Osijek: Poticanje i sufinanciranje zapošljavanja za poduzetnike

21.05.2018. Osijek: Procjena rizika u graditeljstvu

 

 

vrh stranice
vrh stranice