PUMA program za 2015. godinu

02.03.2015.


30.01.2015. Osijek: Global Compact radionica

02.03.2015. Osijek: Pet navika Shawn Achor - osobna i organizacijska promjena

23.03.2015. Vukovar: Poduzetnički impuls 2015. i HBOR - programi kreditiranja

24.03.2015. Osijek: 
Poduzetnički impuls 2015. i HBOR - programi kreditiranja

26.03.2015. Slavonski Brod: Godišnja prijava poreza na dobit za 2014. godinu i novosti u oporezivanju dobiti u 2015. godini

31.03.2015. Vukovar: Godišnja prijava poreza na dobit za 2014. godinu i novosti u oporezivanju dobiti u 2015. godini

16.04.2015. Osijek: Imovina i temeljni kapital poslovnih subjekata

23.04.2015. Slavonski Brod:
Mobilni radnici: obračun radnog vremena

07.05.2015. Slavonski Brod: Natječaji za poduzetnike iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" i HBOR - programi kreditiranja

15.05.2015. Vukovar: Prednosti EU tržišta - liberalizacija tržišta usluga i roba

25.05.2015. Slavonski Brod: Pet navika Shawn Achor - osobna i organizacijska promjena

29.05.2015. Vukovar: Godišnji odmori i evidencija radnog vremena

10.06.2015. Slavonski Brod: Specifikacija nepovezanih uplata - SNU i obrazac JOPPD

11.06.2015. Osijek: Women in Business (Žene poduzetnice)

12.06.2015. Vukovar: Upravljanje likvidnošću

18.06.2015. Osijek: Godišnji odmori i evidencija radnog vremena

19.06.2015. Slavonski Brod: Godišnji odmori i evidencija radnog vremena

29.06.2015. Vukovar: 
Godišnji odmori i evidencija radnog vremena (Ponovljeni seminar)

10.09.2015. Slavonski Brod: Zaštita osobnih podataka - zakonodavni okvir i praksa

17.09.2015. Vukovar: Zaštita osobnih podataka - zakonodavni okvir i praksa

25.09.2015. Osijek: Specifikacija nepovezanih uplata - SNU i obrazac JOPPD

06.10.2015. Osijek: Zaštita osobnih podataka - zakonodavni okvir i praksa

30.10.2015. Slavonski Brod: Zakon o zaštiti na radu i prateći pravilnici

20.11.2015. Slavonski Brod: Prednosti EU tržišta - liberalizacija tržišta usluga i roba

27.11.2015. Osijek: K
ako unaprijediti ulogu voditelja financija u digitalnoj ekonomiji?

16.12.2015. Osijek:
Upravljanje likvidnošćuvrh stranice
vrh stranice