Publikacija: Uključivanje zaposlenika u postupak donošenja odluka

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta UKLJUČIVANJE ZAPOSLENIKA U POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA koji sufinancira Europska unija.

Odgovornost za sadržaj i iznesene stavove počiva isključivo na autorima. Europska Komisija nije odgovorna za daljnje korištenje informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Publikacija je besplatna i dostupna u sjedištu Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 52, u tiskanoj i eleketronskoj verziji.

PUBLIKACIJA WIM

  
vrh stranice
vrh stranice