Provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti

13.09.2019.

Stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), 1. siječnja 2019. zdravstvene ustanove na primarnoj razini zdravstvene zaštite koje djelatnost obavljaju temeljem koncesije i privatne prakse koje obavljaju djelatnost temeljem zakupa dužne su se uskladiti sa Zakonom. Kako dio županija pa tako i Grad Zagreb nije donio odluke HUP je u interesu svojih članova zatražio da se iste žurno donesu.

Zakonski rok za usklađivanje rada i poslovanja zdravstvenih ustanova je šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona (čl. 260 Zakona) što znači da su županije/Grad Zagreb kao osnivači ustanova bili dužni  pristupiti donošenju odluka, između ostalih i odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore u kojem se obavlja zdravstvene djelatnost (čl.106.st.3;čl.261.st3; i čl. 264.st.3 Zakona).

Sukladno članku 261. stavku 6. Zakona («Narodne novine» br.100/18) najkasnije do 31. listopada 2019. godine zdravstveni radnik zakupac koji želi nastaviti rad u privatnoj praksi/ordinaciji u prostoru koji je u vlasništvu doma zdravlja ili ljekarničke zdravstvene ustanove odnosno u prostoru s kojim dom zdravlja ili ljekarnička zdravstvena ustanova raspolažu temeljem valjanog dokaza o raspolaganju prostorom, a u kojem je obavljao tu djelatnost do dana stupanja na snagu  Zakona,  dužni su Ministarstvu zdravstva dostaviti zahtjev uz pripadajuće dokumente. Isto se odnosi i na dosadašnje koncesionare s tim da je njima rok najkasnije do 1. siječnja 2021. godine. Zdravstveni radnici zakupci dužni uskladiti se s 31. listopad 2019. te nakon tog roka ostaje otvoreno pitanje  njihovog statusa.

vrh stranice
vrh stranice