Provedba Strategije poticanja inovacija: Poziv za iskaz interesa za članstvo u TIV-u od strane članova HUP-a

31.10.2018.

U svrhu provedbe Strategije poticanja inovacija, Vlada RH je osnovala Inovacijsko vijeće za industriju u okviru kojeg se namjerava formirati pet Tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koja se odnose na područja određena Strategijom pametne specijalizacije te trebaju biti radna tijela za operativnu podršku: 

 

1. Tematsko inovacijsko vijeće (TIV) za zdravlje i kvalitetu života
2. Tematsko inovacijsko vijeće (TIV)  za energiju i održivi okoliš
3. Tematsko inovacijsko vijeće (TIV) za promet i mobilnost
4. Tematsko inovacijsko vijeće (TIV)  za sigurnost
5. Tematsko inovacijsko vijeće (TIV)  za hranu i bioekonomiju
Svaki TIV sastoji se od: a) predstavnika poslovnog sektora (70%)- predstavnici poduzeća, poslodavaca te udruženja, b) predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20%) te c) predstavnika tijela javne vlasti (10%).

Od zainteresiranih poduzeća očekuje se da u TIV-u: 
- predlažu i raspravljaju o dugoročnoj viziji razvoja i definiranju prioriteta za pojedino područje S3
- pripreme zalihe inovativnih projekata poslovnog sektora koji bi se mogli financirati u skladu sa strategijom IRI za poslovni sektor,
- daju smjernice za financiranje inovativnih projekata u području IRI,
- daju prijedloge Inovacijskom vijeću za dodjelu godišnjih nagrada u području inovacija

Ukoliko ste zainteresirani da predstavnik vašeg poduzeća bude član jednog od TIV-a, pozivamo vas da se prijavite na javni poziv. Svaki iskazani interes mora sadržavati: 
Naziv TIV-a za koji se iskazuje interes
Naziv i kontakt podatke tvrtke
Potpisan i skeniran životopis osobe koju se predlaže za imenovanje u TIV-u
Popunjeni obrazac za iskaz interesa za članstvo u TIV-u od strane poduzeća
Skeniranu vlastoručno potpisanu izjavu predloženog predstavnika o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u radu TIV-a i radnih tijela TIV-a

Obvezne obrasce pronađite u podnožju teksta te molimo da ih ispunjene vratite na email marija.sutina@hup.hr do 09. studenog 2018. godine. 

Prikupljene prijave proslijedit ćemo SIRAZIS-u koji obavlja funkciju tehničkog tajništva te će izvršiti bodovanje prijava prema definiranim kriterijima/metodologiji. Napominjemo kako je u bodovanju važna relevantnost područja TIV-a za vaše poslovanje. Nakon što tehničko tajništvo obavi bodovanje, MINGPO će izvršiti nadzor istog te izraditi finalnu rang listu, a koju završno treba potvrditi Inovacijsko vijeće.

 vrh stranice
vrh stranice