Provedba odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH za pomorstvo i nautiku

02.06.2020.

Vezano za primjenu Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN broj 32/00 i 48/20) te Odluke o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020., nastavno na ranije objavljene preporuke od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dostavljaju se dodatna pojašnjenja i upute o prelasku državne granice hrvatskih i stranih pomoraca, dolasku stranih državljana vlasnika jahti i brodica koje se nalaze u Republici Hrvatskoj, dolasku ostalih stranih državljana kao i uplovljavanju i plovidbi u RH.

Prelazak državne granice hrvatskih i stranih pomoraca

1.      Hrvatski pomorci koji se nakon iskrcaja u bilo kojoj državi svijeta vraćaju u Republiku Hrvatsku ne moraju više provoditi mjeru samoizolacije, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu, i uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

2.      Zadnjim izmjenama omogućen je ukrcaj svih stranih državljana na brodove trgovačke mornarice i jahte koje se nalaze na vezu, u raspremi ili mirovanju u Republici Hrvatskoj.

3.      Strani državljani, članovi posade nakon što se ukrcaju na brod ili jahtu također ne moraju provoditi mjeru samoizolacije na tom plovnom objektu, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu, i uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

4.      Stranim državljanima članovima posada brodova i jahti koji se već nalaze u lukama Republike Hrvatske omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku sukladno propisima koji reguliraju obavljanje nadzora državne granice.

5.      Pomorskim agentima, koji nakon iskrcaja u Republici Hrvatskoj, organiziraju povratak pomoraca iz trećih država u njihovu domovinu, preporuča se unaprijed osigurati potrebe vize s duljim rokom trajanja. Kod organizacije putovanja dužni su voditi računa o eventualnim ograničenjima u svim tranzitnim državama kako bi povratak bio obavljen u što kraćem vremenskom periodu.

6.      I nadalje je na snazi Uredba o dopunama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske, („Narodne novine“, br. 38/2020) od 30.3.2020. kojom su privremeno, radi zaštite života i zdravlja pučanstva Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 zatvoreni stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu, i to: Umag, Poreč, Rovinj, Mali Lošinj, Korčula i Ubli, te se privremeno odgađa otvaranje sezonskih graničnih prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu iz članka 27. Uredbe. U tom smislu, za vrijeme dok je na snazi ova Uredba, granična kontrola u lukama na moru ne može se obavljati na navedenim graničnim prijelazima.

 

Dolazak stranih državljana vlasnika jahti i brodica koje se nalaze u Republici Hrvatskoj

1.      Ova uputa se primjenjuje za jahte i brodice na kojima je moguć smještaj i višednevni boravak.

2.      Strani državljani koji su vlasnici jahti i brodica koje se nalaze u Republici Hrvatskoj, osim državljana koji su izuzeti od obveze da prilikom ulaska posebno dokazuju razlog svog ulaska (Češka Republike, Mađarska, Republika Austrija, Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Poljska, Republika Slovenija, Savezna Republika Njemačka i Slovačka Republika) sukladno izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 28.05.2020. godine, mogu preći državnu granicu uz predočenje dokumentacije kojom se dokazuje vlasništvo plovila, dokumentaciju kojom dokazuju da su korisnik plovila (ugovor o zakupu ili ugovor o leasingu). Uz dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo plovila potrebno je dostaviti ugovor o vezu i/ili potvrdu luke nautičkog turizama da se plovni objekt nalazi na vezu u toj luci.

3.      Za plovila u vlasništvu pravne osobe, strani državljani koji dokažu da su vlasnici pravne osobe ili da su odgovorne osobe u pravnoj osobi, smatrat će se vlasnicima plovila u smislu ovih uputa.

4.      Osim vlasnika plovila državnu granicu mogu prijeći i članovi njegove uže obitelji. Kada će osim vlasnika na plovilu boraviti i članovi njegove uže obitelji, osim predočenja dokumenata navedenih gore u točki 2., potrebno je predočiti popunjeni Popis posade i putnika jahte ili brodice za osobne potrebe koji se nalazi u prilogu ove upute. Kako bi se izbjegle neplanirane gužve, marine trebaju potvrditi dolazak u terminu koji je naznačen na obrascu.

 

Dolazak ostalih stranih državljana

1.      Najam charter plovila, odnosno korištenje usluge smještaja na brodovima, jahtama i brodicama smatra se bitnim gospodarskim razlogom dolaska u Republiku Hrvatsku. Dokazuje se predočenjem Popisa posade i putnika koji je unesen u sustav eNautika od strane charter kompanije ili vlasnika plovnog objekta. Dozvoljen je i status dokumenta „U pripremi“.

2.      Za dolazak predstavnika stranih priznatih organizacija (Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas, DNV GL; RINA…) u hrvatska brodogradilišta i luke u svrhu produljenja valjanosti postojećih ili izdavanja novih svjedodžbi brodovima i jahtama dužan je predočiti poziv od strane hrvatskog brodogradilišta, vlasnika ili agenta broda.

 

Uplovljavanje i plovidba u Republici Hrvatskoj

1.      Dozvoljeno je uplovljavanje svim hrvatskim i stranim brodicama i jahtama u Republiku Hrvatsku. Kako bi se izbjegle neplanirane gužve, vlasniku ili korisniku strane brodice ili jahte kod uplovljavanja u Republiku Hrvatsku, preporuča se da unaprijed dostave svoje podatke putem web stranice  https://entercroatia.mup.hr/. (predviđena ruta plovidbe/predviđena mjesta veza/sidrenja, broj mobitela i e-mail adresa).

2.      Zabranjuje se putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima (kruzerima) koji prevoze više od četrdeset (40) putnika uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe.

3.      Tijekom boravaka na vezu u lukama otvorenim za javni promet i lukama nautičkog turizma nužno je spriječiti prelazak gostiju i članova posade s jednog plovnog objekta na drugi. 

Po ulasku u Republiku Hrvatsku, svi hrvatski i strani državljani dužni su se držati općih i posebnih Preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku od 9. svibnja 2020.

 

Više podataka o korona virusnoj bolesti i mjerama smanjenja rizika od širenja bolesti nalazi se na mrežnim stranicama HZJZ-a https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ odnosno u kontaktu sa izbranim liječnikom i teritorijalno nadležnim epidemiologom.

 

Za sve plovne objekte koji nemaju ugrađene sustave za automatsku identifikaciju (AIS) ili neki drugi elektronski sustava praćenja plovidbe, preporuča se vođenje evidencije o svim pristajanjima od početka plovidbe do završetka iste.

 

Svi hrvatski i strani državljani dužni su se pridržavati se i ostalih epidemioloških mjera objavljenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Luke nautičkog turizma, charter kompanije i vlasnici brodova za višednevna kružna putovanja dužni su prilagoditi svoj rad i pružanje usluga specifičnim preporuka izdanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 
vrh stranice
vrh stranice