Proširen popis prihvatljivih prijavitelja u programu Povećanje gospodarske aktivnosti malih i srednjih poduzeća

31.01.2014.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je Drugim ispravkom dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijava za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća od 30.siječnja izmijenilo popis prihvatljivih prijavitelja.
U novom tekstu Poziva izvršene su sljedeće dopune i izmjene prihvatljivih sektora:

Grupa 1.
C 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala; OSIM 16.29: Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala samo u dijelu koji se odnosi na preradu prirodnog pluta, proizvodnju aglomeriranog pluta i proizvodnju predmeta od prirodnog ili aglomeriranog pluta, uključujući one za pokrivanje podova

C 24 Proizvodnja metala; OSIM 24.1: Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura, 24.2: Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora samo u dijelu koji se odnosi na sve bešavne cijevi od čelika, zavarene čelične cijevi promjera većeg od 406,4 mm3; 24.3: Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika; 24.51: Lijevanje željeza ; i 24.52: Lijevanje čelika

Grupa 2.
I 55.1 Hoteli i sličan smještaj
Napomena: U postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, prihvaća se valjana registracija poduzetnika u koju je nadležnoj tijelo upisalo djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07) I55.1. Hoteli i sličan smještaj ili djelatnost koja je navedena samo opisno kako slijedi: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
vrh stranice
vrh stranice