PROMET

Prestanak važenja Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko Republike Hrvatske

19.05.2020.

U skladu s odredbama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (NN br. 33/20) i  odredbama Odluke o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (NN br. 48/20), ova Odluka primjenjuje se do 18. svibnja 2020. godine. 

HZJZ i Stožer - Preporuke za organizaciju prijevoza putnika autobusima tijekom epidemije

05.05.2020.

U nastavku su preporuke HZJZ i Stožera civilne zaštite za rad u djelatnosti prijevoza putnika autobusima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19), a u cilju zaštite kako vozača tako i putnika u posebnom linijskom i povremenom prijevozu putnika. Većina preporuka higijenskih mjera može se primijeniti i na ostale oblike organiziranog cestovnog prijevoza.

PREPORUKE HZJZ I SCZ

RASPORED MJESTA U AUTOBUSU

Italija - stranim vozačima dozvoljen boravak 72h - produljenje do 3. svibnja 2020.

14.04.2020.

U nastavku dostavljamo međuministarsku Uredbu br. 120 o obvezi prijavljivanja onih koji se vraćaju u Italiju iz inozemstva i vozačima tvrtki sa sjedištem izvan Italije. Prema Uredbi oni imaju 72 sata za boravak u Italiji s mogućim produljenjem na dodatnih 48 sati ako je to opravdano dokazanim radnim nalogom. Međuministarska Uredba na snazi je do 3. svibnja 2020. godine.

UREDBA - talijanski

26-mar-modello-dichiarazione-conducenti.pdf

20-03-26-drivers-declaration-unofficial-courtesy-translation-into-english.pdf

Obustavlja se naplata naknade za izvanredni prijevoz do 1. lipnja

14.04.2020.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvanrednom prijevozu – do 1.lipnja 2020. obustavlja se naplata naknade za izvanredni prijevoz te se ista neće obračunavati u dozvolama izdanim po zahtjevima podnesenim u tom razdoblju. Iznimno, naknada se i dalje naplaćuje u slučajevima ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz obavlja bez dozvole te kad se tijekom nadzora utvrdi da se obavlja izvanredni prijevoz, za koji se ne izdaje dozvola i nije moguće uskladiti teret u kom slučaju je prijevoznik dužan platiti troškove kontrole i naknadu za izvanredni prijevoz do mjesta kontrole, snositi troškove usklađenja te nadoknaditi štetu koju je prouzročio upraviteljima javnih cesta.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama - produljenje važenja vozačke dozvole

09.04.2020.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama s konačnim prijedlogom zakona, našao se 2. travnja 2020. na Dnevnom redu sjednice Vlade RH. 

 U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog Zakona po hitnom postupku kako bi se vozačima u situaciji nastaloj zbog epidemije bolesti COVID-19, omogućilo korištenje ranije izdanih vozačkih dozvola, čime bi se smanjili socijalni kontakti i zaštitili građani i službenici, jer je zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u najvećoj mjeri već onemogućeno redovno provođenje upravnih postupaka u kojima se izdaju vozačke dozvole.

Tako se predlaže dodati novi članak 222.a. koji glasi:

„Članak 222.a

(1) Osoba iz članka 222. ovog Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za produljenje roka važenja vozačke dozvole, a najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

(2) Vozačka dozvola koja je izdana osobi iz stavka 1. ovog članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Radnje u upravnom postupku koje su vozači dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.) i Pravilnika o vozačkim dozvolama („Narodne novine“, br. 2/19.), a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. godine ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, stranke mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.“.

 

OBRAZLOŽENJE:

Članak 1. Predlaže se dopuniti Zakon o sigurnosti prometa na cestama dodavanjem novog članka 222.a na način da se vozaču u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 omogući korištenje ranije izdane vozačke dozvole, koja bi se smatrala valjanom do prestanka epidemije te bolesti.

Jednako tako, prijedlogom zakona predlaže se omogućiti građanima da pojedine radnje koje su dužni učiniti u određenom roku, kao što su preuzimanje izrađene vozačke dozvole, obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda i dr., a čiji  krajnji rok poduzimanja pada za vrijeme trajanja epidemije, da to učine čim se steknu uvjeti, a najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka epidemije.

Članak 2. Propisuje se stupanje na snagu Zakona. Imajući u vidu razloge predložene dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predlaže se najkraće vakacijsko razdoblje.

 

 

vrh stranice
vrh stranice