PROMET

Italija - stranim vozačima dozvoljen boravak 72h

27.03.2020.

U nastavku dostavljamo međuministarsku Uredbu br. 120 o obvezi prijavljivanja onih koji se vraćaju u Italiju iz inozemstva i vozačima tvrtki sa sjedištem izvan Italije. Prema Uredbi oni imaju 72 sata za boravak u Italiji s mogućim produljenjem na dodatnih 48 sati ako je to opravdano dokazanim radnim nalogom. Međuministarska Uredba na snazi je do 3. travnja 2020. godine.

UREDBA - talijanski

26-mar-modello-dichiarazione-conducenti.pdf

20-03-26-drivers-declaration-unofficial-courtesy-translation-into-english.pdf

COVID-19: PROMET Uspostavljena mreža nacionalnih kontaktnih točaka i platformu za pružanje informacija o nacionalnim mjerama u području prometa

26.03.2020.

Odgovor Europske komisije na pandemiju COVID-19 ima za prioritet održavanje zdravlja građana. 

To uključuje kretanje nužnog prijevoza, na primjer za prijevoz medicinskih potrepština i druge nužne robe. Mnoge su države članice najavile ograničenja prijevoza - u nastavku je dostupan popis svih zemalja. Ovaj se popis redovito ažurira, kako postaju dostupne informacije.

Imajte na umu da, s obzirom na to da se situacija brzo razvija, popis možda nije iscrpan. Uvijek potražite internetske stranice nadležnog nacionalnog tijela za najtočnije i ažurne podatke, uključujući predviđene izuzeće za olakšavanje prijevoza robe.

 

PROMET: Komisija daje praktične savjete za kontinuirani protok robe duž zelenih traka

25.03.2020.

Komisija je objavila nove praktične savjete za provedbu njezinih smjernica za upravljanje granicama kako bi se tijekom aktualne pandemije zajamčilo kontinuirano kretanje tereta diljem EU-a.

Kako bi se osiguralo da lanci opskrbe diljem EU-a i dalje funkcioniraju, od država članica se zahtijeva da odmah odrede relevantne granične prijelazetranseuropske prometne mreže (TEN-T)  na kojima se uvode „zelene trake”. Granični prijelazi sa zelenim trakama trebali bi biti otvoreni za sva teretna vozila bez obzira na to koju robu prevoze. Prelazak granice, uključujući provjere i zdravstvene preglede, ne bi smio trajati dulje od 15 minuta.

COVID – 19 – TRAFFIC RESTRICTIONS ON THE BORDER GATES IN EUROPE - 18.03.2020

24.03.2020.

Informacije u nastavku skupile su Udruge prijevoznika unutar država članica EU i šire, spontano se organizirajući u potrebi za pravovremenim informiranjem o stanju na graničnim prijelazima i restrikcijama koje se mijenjaju iz sata u sat, a koja uključuje i trenutno poznate suspenzije primjene Uredba 561/2006 a koja striktno uređuje radno vrijeme i propisuje obveze oko odmora vozača, što zbog trenutne situacije nije moguće primjenjivati radi čega se može vozačima i prijevoznicima izreći visoke novčane kazne. Ažurirat ćemo ih pravovremeno, barem jednom dnevno, te crvenom bojom označavati promjene u odnosu na prethodne vijesti.

REŽIM VOŽNJE, KARANTENE I SAMOIZOLACIJE, NOVE UPUTE 20.3.2020.

21.03.2020.

Nove Upute Kriznog stožera 20.ožujka 2020.!!! u skladu s prvim prijedlozima HUP-a 

Svjesni brzog širenja bolesti COVID-19 i potrebe da se epidemiološki kontrolira koliko god je to moguće, ali istovremeno nužnosti da se osigura neprekinuti lanac opskrbe, posebno živežnim namirnicama i proizvodima, lijekovima, medicinskim proizvodima i ostalim od vitalnog značaja, Krizni stožer donio je upute prateći prijedloge HUP-a da se vozačima omogući rad u kontroliranim i sigurnim uvjetima, umjesto da ih se automatizmom šalje u 14 dnevnu samoizolaciju. Automatska 14 dnevna samoizolacija vozača donijela bi potpuni kolaps prijevoza jer bi u jednom trenutku jednom trenutku svi vozači bili u samoizolaciji i ne bi imao više tko voziti.

vrh stranice
vrh stranice