Projekti Europske unije

Projekti Europske unije

OBAVIJEST O PROVEDBI EUROPSKIH PROJEKATA

HUP sudjeluje na projektu "Razvoj visokoobrazovanih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje" uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje kao jedan od partnera.

Nadalje, nositelj smo projekta Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI 
ugovor sa Sindikatom graditeljstva Hrvatske (SGH) i poljskom nevladinom udrugom Stowarzyszenie B-4 o suradnji na izradi podloge za donošenje odluke o uvođenju paritetnog fonda u graditeljstvu.

ZELENA GRADNJA

Pr
ojekt se provodi u sklopu sheme bespovratnih sredstava pod nazivom „Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, a nositelj projekta je  Fakultet  građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG). Skraćeni naziv projekta je „Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području“.

Partneri na projektu su relevantne institucije, organizacije i poduzeća:  Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatski savjet za zelenu gradnju,  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Spegra inženjering d.o.o. i Stowarzyszenie B-4.

Danas u Europi zelena gradnja predstavlja jednu od najznačajnijih i najuzbudljivijih mogućnosti za održivi rast na nacionalnim, ali i na globalnoj razini.

Kako prema Direktivi 2010/31/EU sve zgrade moraju biti gotovo nula energetske potrošnje do 2021, a javne već od 2019., jasno je da je kakva je budućnost graditeljstva - treba se prilagoditi.

Projekt sufinancira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

SOGRADI- PARITETNIM FONDOM DO KVALITETNIJEG SOCIJALNOG DIJALOGA

Paritetni socijalni fondovi prisutni su u građevinskoj industriji zapadnoeuropskih zemalja kao model socijalnog partnerstva u okviru kojega sindikati i poslodavci zajednički rade na aktivnostima vezanim uz strukovno obrazovanje, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, socijalnu sigurnost radnika i sl. Kroz projekt koji je Opća uprava za zapošljavanje Europske komisije sufinancirala u četiri nove članice EU, a u kojem su sudjelovali i HUP – UPG i SGH, utvrdili smo da je paritetni fond poželjan i u Hrvatskoj. Upravo zahvaljujući takvom nalazu nastavljamo raditi na daljnjoj razradi aktivnosti vezanih uz osnivanje takvoga fonda.

Suradnja socijalnih partnera u sektoru graditeljstva je vrlo važna svugdje u Europi – graditeljstvo je radno intenzivna grana i kao takvo ne može napredovati bez bliske i partnerske suradnje svih dionika u industriji. Socijalno partnerstvo komplementarno je državnim inicijativama i pomaže stvoriti bazu za dugotrajni održivi razvoj. Zajedničko upravljanje paritetnim fondom definitivno je naprednija razina socijalnog dijaloga i partnerstva. No, bez podrške nadležnih tijela neće biti pomaka u kreiranju novih formi suradnje.

Osnovni ciljevi su: poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva, doprinos zapošljavanju i održivosti sektora, osiguravanje boljih radnih uvjeta, veća podrška državnih tijela socijalnim partnerima i povećano razumijevanje potreba bipartitnog udruživanja.

Sudjelovanje u aktivnostima ovog projekta za nas predstavlja izazov ali i spremnost za preuzimanje dijela odgovornosti i sudjelovanje u uspostavi novih institucionalnih oblika zaštite na radu u graditeljstvu koji će biti racionalniji i efikasniji, na dobrobit poslodavaca i radnika.

Za izradu podloge za donošenje odluke o uvođenju paritetnog fonda u graditeljstvu nositelj projekta - Hrvatska udruga poslodavaca zajedno s partnerima osigurala je gotovo 1,700.000 kuna sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje do kraja srpnja 2016.

Projekt sufinancira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

vrh stranice
vrh stranice