Projekti

Projekti

Udruga malih i srednjih poduzetnika, kao socijalni partner i krajnji korisnik aktivno je uključena u provođenje svih EU projekata vezanih uz sektor malog i srednjeg poduzetništva, prvenstveno u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta, ali i svih drugih institucija.
Projekt SME PASS II
SMEPASS II projekt je Europske unije čija provedba traje 2 godine, od polovice 2013. do polovice 2015. godine.
Cilj projekta je jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj i to kroz promociju korištenja savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima i izravno pružanje savjetodavnih usluga, bez naknade, odabranim malim i srednjim poduzetnicima.
U okviru projekta, hrvatski i EU stručnjaci iz područja Osiguranja kvalitete i Marketinga/Razvoja proizvoda provest će besplatne konzultantske usluge za 150 poduzeća kako bi očuvali domaća tržišta i potražili nova. Sva mala i srednja poduzeća pozvana su za korištenje besplatnih savjetodavnih usluga iz područja upravljanja kvalitetom, razvoja marketinga i razvoja novih proizvoda i usluga. Projekt je također pružio uslugu velikom broju poduzetnika u pripremi projektnih prijedloga za programe bespovratnih potpora koji se financiraju iz Strukturnih fondova, i to onima koji su orijentirani na rast i koja su već postigla značajne poslovne uspjehe i demonstriraju konkurentnu prednost nad ostalima.
Projektni partneri u su Ministarstvo poduzetništva i obrta, HUP, HGK, HOK I HAMAG-BICRO. Udruga ima svojeg predstavnika u Upravnom odboru projekta.

Projekt Leonardo da Vinci “TransVet” - Transitions between School and Work Environment
Cilj projekta je usporedba provođenja prakse učenika u strukovnim školama na primjerima dobre prakse, načinima uključenja i podrške učiteljima, učenicima i poslodavcima u praksi na radnom mjestu te transfera znanja iz teorije u praksu u 6 uključenih zemalja. Projekt je trajao od 2012. do polovice 2014. godine. Proizvod projekta su objavljeni priručnici s primjerima pojedinih zemalja o provođenju tranzicije iz svijeta obrazovanja u svijet rada.

Projekt ERASME
ERASME je europski projekt, financiran od strane programa Intelligent Energy Europe (The Competitiveness and Innovation Framework Programme of the European Commission). Hrvatski izvoditelj projekta je Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju, a HUP je bio partner na projektu.
Ostali partneri projekta bili su iz Italije, Češke republike, Poljske, Austrije i Njemačke. Cilj projekta bio je omogućiti malim i srednjim hrvatskim proizvodnim tvrtkama besplatne energetske preglede kako bi se utvrdio njihov potencijal za primjenu mjera energetske učinkovitosti i time, smanjenjem troškova za energiju, povećati konkurentnost poduzeća. Provođenjem projekta ERASME ustanovljene su mogućnosti smanjenja energetske potrošnje od 20 do 30%. Besplatne energetske preglede obavili su iskusni stručnjaci.
Koncem projekta dodijeljena je ERASME regionalna nagrada za najbolju praksu energetske učinkovitosti najboljoj tvrtci sudioniku projekta koja je pokazala najbolju praksu u energetskoj učinkovitosti ili korištenju obnovljivih izvora energije, a ta je tvrtka sudjelovala na finalnom natjecanju u Briselu.

Projekt „Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo“
Radi se o projektu iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA za razdoblje 2007. – 2013. IPA III C „Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“, a koji traje od lipnja 2013. do prosinca 2014. godine i čija je vrijednost 217.564 EUR.
Nositelj projekta je EUROINSPEKT Croatiakontrola d.o.o., a Hrvatska udruga poslodavaca je jedan od suradnika u projektu.
Projekt ima za cilj unapređenje kontrole hrane kroz povećanje mogućnosti ispitivanja većeg broja pesticida. Ovo unapređenje kontrole hrane bit će korisno za sve koji se nalaze u lancu hrane: od primarnih proizvođača, prehrambene industrije, državnih institucija kroz njihove službe nadzora odnosno inspekcija i na kraju, za potrošače. Time se također pridonosi i očuvanju okoliša kroz razvoj ekološke poljoprivrede, koja, kroz proces ispitivanja, također može potvrditi svoju dodanu vrijednost.


Projekt „Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini“
Projekt je dio IPA komponente IIIC Regionalna konkurentnost, s ciljem poboljšanja provedbi politika podrške malom i srednjem poduzetništvu u Hrvatskoj i aktivnostima izrade registra potpora za malo i srednje poduzetništvo, SME Opservatorija, bolje informiranost o sektoru kroz bolju statističku pokrivenost sektora, provesti analiza utjecaja javne potrošnje na sektor malog gospodarstva, te će se procijeniti svi uvjeti u kojima poduzetnici rade tj poduzetnička klima. Projekt traje dvije godine, od srpnja 2011. godine do srpnja 2013. godine.

Projekt „Izgradnja kapaciteta stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpore u poslovanju – CABBS“
Projekt je dio IPA komponente IIIC Regionalna konkurentnost, s ciljem pružanja kvalitetne podršku u poslovanju malim i srednjim poduzetnicima, od strane konzultanata ti potpornih institucija za poduzetništvo. Projekt je trajao 18 mjeseci, od svibnja 2010. godine do ožujka 2012. godine.

Projekt „Promocija i pružanje konzultantskih usluga subjektima malog gospodarstva- SME PASS“
Projekt je dio IPA komponente IIIC Regionalna konkurentnost, s ciljem pružanje konzultantskih usluga malim i srednjim poduzetnicima radi povećanja međunarodne konkurentnosti, kao boljeg korištenja EU fondova. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu i dostupnost konzultantskih usluga, te poticanje malih i srednjih poduzetnika na korištenje konzultantskih usluga iz jedinstvene mreže konzultanata. Projekt je trajao 18 mjeseci, od rujna 2010. godine do ožujka 2012. godine.

Projekt „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“
Projekt je dio IPA komponente IV Razvoj ljudskih resursa, s ciljem povećanja zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju i olakšanja pristupu tržištu rada. Projekt je trajao dvije godine, od ožujka 2010. godine do ožujka 2012. godine.

Projekt PEGASE – socijalni dijalog za mala i srednja poduzeća
Udruga malih i srednjih poduzetnika članica je UEA PME, europske konfederacije udruga malih i srednjih poduzetnika, koja je jedna od četiri europska socijalna partnera iz redova poslodavaca i sindikata. Krajem 2011. godine Udruga se uključila u projekt „PEGASE- socijalni dijalog za mala i srednja poduzeća“, čiji je nositelj UEAPME. Cilj projekta je bolje razumijevanje procedura i procesa donošenja odluka u sklopu Europskog socijalnog dijaloga kao i povećanje kapaciteta za formuliranje interesa malih i mikro poduzetnika. Tijekom projekta bit će objavljeno 5 brošura o socijalnom dijalogu za mala i srednje poduzeća koje su prevedene na nacionalne jezike uključenih zemalja i dostavljene malim i srednjim poduzetnicima. U projekt je uključeno 11 udruga malih i srednjih poduzetnika iz 9 zemalja (Belgija, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Rumunjska, Poljska, Slovenija, Turska, Malta i Hrvatska). Projekt je trajao tijekom cijele 2012. godine.
Malim i srednjim poduzećima, okupiranima svakodnevnim borbama za preživljavanje, često se socijalni dijalog čini apstraktnim, rezerviranim za neka velika poduzeća i udruženja. Ali svaka odluka ili zakon utječe na poslovanje malih i srednjih poduzeća, od zapošljavanja, konkurentnosti, restrukturiranja, obrazovanja, zdravlja i sigurnosti na radu, radnog vremena, ugovora na neodređeno ili određeno vrijeme i dr. To su sve izazovi s kojima se nosi današnje gospodarstvo i sve odluke vezane uz ove teme, donesene na najvišim razinama, utjecat će na poslovanje malih i srednjih poduzeća. Najčešće je nedostatak razumijevanja o socijalnom dijalogu od strane malih i srednjih poduzeća ujedno i najveći razlog slabog uključivanja i motiviranosti za postajanjem sastavnog dijela socijalnog dijaloga. Iz Hrvatske, osim HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika, u projekt je uključena i Hrvatska obrtnička komora, također članica UEAPME.
vrh stranice
vrh stranice