Projekt Spartak održana radionica Sustav kolektivnog pregovaranja

19.04.2019.

Za članove socijalnog vijeća projekta Spartak – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost održana je trodnevna radionica na temu sustava kolektivnog pregovaranja budući za uspješno funkcioniranje kolektivnih pregovora dva socijalna partnera moraju imati odgovarajući pravni okvir postavljen na demokratskim temeljima.

Predavanje je održao izv.prof.dr.sc. Viktor Gotovac naglasivši kako su temelji kolektivnog pregovaranja postavljeni Ustavom i zakonom o radu i to znači da radnici s jedne strane i poslodavci sa druge strane imaju pravo po slobodnom izboru utemeljiti svoje udruge sindikata odnosno udruge poslodavaca te se u njih učlaniti uz uvjete propisane njihovim statutima. Kod udruga socijalnih partnera, statutom određena svrha mora biti i sklapanje kolektivnih ugovora. Prvi kolektivni ugovori u RH se javljaju krajem devetnaestog stoljeća i traju sve do sredine dvadesetog stoljeća. Suvremeni okvir kolektivnih ugovora i kolektivnog pregovaranja je uspostavljen kroz Zakon o radu 1995. godine. Sami kolektivni pregovori nisu uređeni u većoj mjeri i zakon je ostavio ugovornim stranama na dispoziciju pregovore i dinamiku pregovora koji bi trebali slijediti logiku pregovaranja. Predmet kolektivnog ugovora mogu biti pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. Zakon propisuje i obvezu pregovaranja u dobroj mjeri kao i dužnost ispunjavanja njegovih odredbi u dobroj vjeri od strane stranaka koje su ga sklopile i osoba na koje se primjenjuje. Kolektivni ugovor mora bit isklopljen u pisanom obliku, a osobe koja ga zastupaju odnosno stranke kolektivnog ugovora moraju imati pisanu punomoć za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora. Govorio je o pitanju reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje, o procesu pregovaranja i slobodnom određivanju pravila pregovaračkih strana, pripremama i samom tijeku pregovaranja. Govorio je o prednostima postojanja kolektivnog ugovora budući omogućava radnicima i poslodavcima da putem zajedničkog dogovora detaljnije urede funkcioniranje radnih odnosa i prilagode ga svojim realnim potrebama i mogućnostima. Zbog proširenih kolektivnih ugovora i kolektivnih ugovora u javnom sektoru pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima u nas je iznimno visoka, iako zbog slabe pokrivenosti u privatnom sektoru i nepostojanju više granskih kolektivnih ugovora nemamo taj dojam.

vrh stranice
vrh stranice