Program rada

Program rada

Hrvatski građevinski sektor jedan je od gospodarskih sektora najteže pogođenih ekonomskom krizom od koje se nije oporavio, no blago povećanje obujma građevinskih radova i rast broja izdanih odobrenja za građenje usporili su negativna kretanja u proteklom razdoblju, pokazuju stabiliziranje aktivnosti i blagi oporavak, dok nedostatak radne snage ozbiljno ugrožava rast.
U cilju rasta sektora potrebno je zadržati domaću radnu snagu, omogućiti angažiranje stranih radnika na način koji će pravovremeno zadovoljiti potrebe sektora za radnom snagom i očuvati njegovu konkurentnost, uz istovremenu promociju građevinskih zanimanja i reformu strukovnog obrazovanja. Stoga je nužno ukinuti visoka porezna i parafiskalna opterećenja rada, izmijeniti nestimulativni Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu te osigurati primjenu Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Programski prioriteti
1. pozicioniranje Udruge kao ravnopravnog partnera zakonodavcu u procesu izmjene zakonodavnog okvira u cilju smanjenja troškova i unaprjeđenju uvjeta poslovanja
2. jačanje suradnje s relevantnim tijelima državne vlasti te djelovanje kroz Gospodarsko-socijalno vijeće
3. udruženo djelovanje sa Sindikatom graditeljstva Hrvatske prema zakonodavcu putem Socijalnog vijeća za graditeljstvo
4. primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
5. rješavanje pitanja nedostatka stručne radne snage
6. jačanje unutarnje strukture Udruge
7. suradnja i strateško partnerstvo sa srodnim granskim udrugama


Udruga poslodavaca graditeljstva u narednom razdoblju jačat će unutarnju strukturu i članstvo.
Nastavit će suradnju sa socijalnim partnerima i aktivnosti u cilju unaprjeđenja uvjeta poslovanja građevinskog sektora.
Intenzivirat će se suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvom financija po pitanjima iz domene gradnje, objave Posebnih uzanci o građenju, pretkvalifikacije i osnivanja Registra građevinskih tvrtki, javne nabave građevinskih radova, Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, radnog prava, propisa o upućivanju radnika, nedostatka radne snage, smanjenja poreznih i neporeznih davanja u cilju povećanja plaća te drugih važnih sektorskih tema u domaćem okruženju i na razini Europske unije.
Udruga će sudjelovati u pripremi propisa od interesa i aktivnostima krovne Hrvatske udruge poslodavaca.
Zajedno sa Sindikatom graditeljstva Hrvatske, Udruga će nastaviti promociju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te aktivnosti radi suzbijanja sive ekonomije u cilju fer tržišne utakmice radi osiguranja radnih mjesta i održivog poslovanja.
U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom temeljem odredbe članka 199. Zakona o gradnji Udruga će utvrditi i objaviti Posebne uzance u graditeljstvu.
Na temelju rezultata projekta Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI, Udruga poslodavaca graditeljstva zajedno sa Sindikatom graditeljstva Hrvatske nastavit će aktivnosti u cilju osnivanja paritetnog fonda u sektoru graditeljstva za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te nadoknadu štete radnicima ozlijeđenima na radu.
Na dnevnoj bazi Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju.
Interese članova na europskoj razini Udruga će zagovarati kroz krovnu sektorsku asocijaciju FIEC i ostale globalne kanale Hrvatske udruge poslodavaca.
vrh stranice
vrh stranice