Produžetak godišnjih ispitivanja i pregleda za zaštitu od požara u nadležnosti MUP-a

01.04.2020.

Na temelju traženja članova HUP-a za izvršenje obveza koje proizlaze iz zakonske regulative zaštite od požara te poduzimanju radnji koje su moguće u novonastalim okolnostima da oprema i sredstva za zaštitu od požara ostanu u ispravnom i funkcionalnom stanju. Odgovor MUP je sljedeći: Svakako ćemo uvažavati i tolerirati ovo razdoblje dok traju ovakvi uvjeti i mjere zaštite, da se redovita godišnja ispitivanja i pregledi uređaja i instalacija zaštite od požara, uključujući vatrogasne aparate, a koji su u nadležnosti inspekcijskih službi Ravnateljstva civilne zaštite, vremenski produže.

vrh stranice
vrh stranice