Priznavanje stručnih kvalifikacija - medicinske sestre i tehničari - zahtjev HUP-a

20.11.2020.

HUP se dopisom obratio Ministarstvu zdravstva kako bi ukazao na problem koji prijeti daljnjem eskaliranju, zbog sve većeg  nedostatka medicinskog osoblja u vrijeme pandemije COVID 19, a sve ukazuje na to kako će problem protekom vremena biti sve veći. HUP smatra da je nužno hitno pokrenuti dijalog, prije svega s komorama u čijoj nadležnosti je priznavanje stručnih kvalifikacija obzirom na dužinu i kompliciranost postupka priznavanja stručnih kvalifikacija koje su stečene u trećim zemljama, poglavito u dijelu koji se odnosi na liječnike i medicinske sestre (tehničare).

 

DOPIS HUP-a

vrh stranice
vrh stranice