Pripremaju se izmjene Zakona o računovodstvu

10.05.2016.

Kao što smo Vas ranije izvještavali, Hrvatska udruga poslodavaca je, zahvaljujući inicijativi svojih članova, pokrenula aktivnosti i postigla dogovor s Ministarstvom financija vezano uz odgodu početka primjene Zakona o računovodstvu, u dijelu koji se odnosi na jedinstveni okvirni kontni plan( dalje u tekstu : JOKP) te je isto učinjeno Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu ( NN 134/15).

Nakon što je Vlada RH donijela Uredbu kojom je odgođena primjena JOKP-a, predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca imenovani su, na poziv Ministarstva financija, u radnu skupinu za izradu kontnog plana koja djeluje pri Odboru za standarde financijskog izvještavanja i koja je nastavila s radom na donošenju kvalitetnijih odredbih vezanih uz ovaj problem.
Cilj radne skupine bio je ispitati druge mogućnosti kao alternativu uvođenju kontnog plana, kako bi se postigao cilj koji se odnosi na poboljšanje kvalitete i usporedivosti financijskih informacija unutar EU, transparentne financijske informacije, poboljšanje povjerenja javnosti u financijske izvještaje, olakšanje prekograničnih ulaganja.
Predstavnici HUP-a i dalje, a nakon održanih sastanaka, ostaju kod prijedloga kako je potrebno pronaći kvalitativnu promjenu u smislu pronalaženja novih, boljih rješenja, umjesto trenutno propisanih odredbi o obveznoj primjeni JOKP-a.

Stav HUP-a je kako propisivanje JOKP-a neće postići željene rezultate (unapređenje kvalitete financijskih izvještaja i podataka), nego će samo povećati troškove poduzetnicima, bez pravih benefita. Prijedlog HUP-a je da se kvaliteta izvještavanja može unaprijediti putem detaljnog definiranja i opisa svih pozicija financijskih izvještaja koje će propisati zakonodavac čime bi se postigla jednoobraznost i veća kvaliteta financijskih podataka.

Ministarstvo financija trenutno izrađuje prijedlog izmjena Zakona o računovodstvu koji bi trebao uvažiti naprijed argumentirane stavove HUP-a.
vrh stranice
vrh stranice