Priopćenje HUP-UPHR

25.06.2013.

U HUP-Udruzi humanitarnog razminiranja najavljeni štrajk zaposlenih na poslovima razminiranja u organizaciji Novog sindikata (NS), Samostalnog sindikata Hrvatske (SSH) i Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiranja (HSHR) smatraju neutemeljenim i suprotnim interesu domaćeg sektora humanitarnog razminiranja, kako zaposlenih tako i poslodavaca.
Ultimativni zahtjev sindikata za povećanjem prava u kolektivnom ugovoru u ovo iznimno zahtjevno vrijeme krize i smanjenih budžeta za razminiranje ne smatraju ni realnim ni odgovornim zahtjevom socijalnog partnera.
U HUP-Udruzi humanitarnog razminiranja pojašnjavaju da sindikati u pregovorima o sklapanju novog kolektivnog ugovora traže povećanje bruto plaće pirotehničara za 25 posto za puni radni mjesec (s 12.000 na 15.000 kuna), odnosno povećanje bruto plaće pirotehničara veće od 130 posto (s 3.300 na 7.800 kuna) za neradni mjesec u kojem vremenske prilike ili nedostatak sredstava iz proračuna ne dozvoljavaju izlazak na teren. Istovremeno, napominju u Udruzi, realizacija sredstava za razminiranje predviđena Nacionalnim programom protuminskog djelovanja RH u posljednjih se nekoliko godina kreće znatno ispod polovine planiranih sredstava, a situacija je nepromijenjena i ove godine – od planiranih 572,5 milijuna kuna realizacija je, uključujući sve izvore financiranja, na razini od 254,6 milijuna kuna odnosno 44,5 posto planiranog. U Udruzi su izračunali da bi ispunjavanje zahtjeva sindikata kojima traže povećanje prava po kolektivnom ugovoru, ukupan trošak rada i pripadajućih troškova zaposlenih bio veći od ukupnog proračuna za razminiranje u 2013. godini.
U HUP-Udruzi humanitarnog razminiranja napominju da zbog takve situacije na tržištu kao odgovorni poslodavci ne mogu pristati na postavljene uvjete sindikata jer ih nisu u mogućnosti ispuniti. Ističu kako su domaće tvrtke za humanitarno razminiranje kapacitirane kako bi mogle ispuniti Nacionalni program protuminskog djelovanja RH pa ih podbačaj ispunjenja tog plana financijski iscrpljuje zbog iznimno visokih troškova hladnog pogona.
U Udruzi naglašavaju da su unatoč isteku kolektivnog ugovora krajem listopada prošle godine i nepostojanju pozitivnih pomaka u visini sredstava za razminiranje njihovi članovi nastavili poštivati sva prava zaposlenih po tom kolektivnom ugovoru te su zadržali i razinu plaća, ali i svih ostalih materijalnih prava zaposlenih.
U pregovorima sa sindikatima za sklapanje novog kolektivnog ugovora članice HUP-Udruge humanitarnog razminiranja zastupaju stav da se dosegnuta prava zaposlenih zadrže i u narednom razdoblju, odnosno minimalno do kraja ove godine do kada bi trebao biti definiran budžet za sljedeću godinu, ali i donesen novi Zakon o protuminskom djelovanju čije će odredbe u najvećoj mjeri definirati uvjete rada u sljedećim godinama.
U HUP-Udruzi humanitarnog razminiranja stoga pozivaju predstavnike sindikata i zaposlenike na odustajanje od štrajka te na konstruktivan i odgovoran socijalni dijalog kako bi se postigao najbolji mogući obostrano prihvatljiv dogovor oko uvjeta rada i radnih prava svih zaposlenih u sektoru. Također, napominju da je postizanje konstruktivnog i odgovornog socijalnog dijaloga iznimno bitno i u kontekstu najavljenog skorog donošenja novog Zakona o protuminskom djelovanju, ali i u djelovanju prema nositeljima vlasti u kontekstu nužnog povećanja sredstava za humanitarno razminiranje u narednom razdoblju kako bi uopće došli u mogućnost ispunjenja ciljeva određenih Nacionalnim programom protuminskog djelovanja RH.
vrh stranice
vrh stranice