Prijedlog Plana normativnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2013. godinu

Dana 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa (NN br. 90/11) koji uvodi metodu procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak.

U lipnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN br. 66/12) kojom je pobliže reguliran sam postupak provedbe procjene učinaka propisa.

Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

Opći cilj procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa, a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najveći stupanj ekonomičnosti i svrhovitosti.

Posebni ciljevi procjene učinaka propisa su:
- poticanje suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva,
– jačanje transparentnosti predlaganja propisa uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti pri odlučivanju o potrebi donošenja propisa,
– doprinos razvoju savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u postupcima izrade i predlaganja propisa,
– doprinos učinkovitom korištenju sredstava državnog proračuna.

Slijedom obveza koje proizilaze iz Zakona i Uredbe i sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 26. srpnja 2012. godine, Ministarstvo poljoprivrede započelo je pripreme na provedbi postupka procjene učinaka propisa i u tu svrhu izradilo Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu.

vrh stranice
vrh stranice