Prihvaćen prijedlog HUP-a o uvođenju tzv. slovenskog modela

13.02.2019.

HUP nastavlja s radom u Radnoj skupini za izradu novog Zakona o strancima, čiji nositelj je Minsitarstvo unutarnjih poslova. 

 Na posljednjem sastanku, održanom 8. veljače 2019. g., prihvaćen je prijedlog HUP-a da se u novom Zakonu o strancima uvede tzv. “slovenski model” zapošljavanja državljana trećih zemalja odnosno da se odustane od kvotnog sustava, koji se  već godinama pokazuje neadekvatnim u odnosu na kretanja na tržištu rada. Ovime bi se prilagodio postojeći sustav dinamičnom i promjenjivom tržištu rada čime bi se poslodavcima se omogućila stručna i dostupna radna snaga u kratkom roku, za razliku od sadašnje dugotrajne i zahtjevne procedure, kao i gotovo nemogućeg planiranja potreba za stranim radnicima za narednu kalendarsku godinu.

 

 

Pored navedenoga, HUP predlaže mjere kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za izdavanje radnih dozvola, kao i potrebna dokumentacija, uz propisivanje  mogućnosti podnošenja zahtjeva za izdavanjem radne dozvole elektroničkim putem.

Tijekom idućih nekoliko mjeseci  radna skupina intenzivno će se raditi na tekstu  Zakona te modalitetima i načinu implementacije „slovenskog modela“ u naš zakonodavni okvir, o čemu ćemo vas redovno informirati.


vrh stranice
vrh stranice