Pregled ekonomskih kretanja – 9. travnja 2020.

09.04.2020.

1. U veljači 2020. više dolazaka za 5,4 % i noćenja turista za 11,1 % nego u veljači 2019.

- U veljači 2020. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 279 tisuća dolazaka turista (povećanje od 5,4 %  na godišnjoj razini) i 610 tisuća noćenja (povećanje od 11,1 % na godišnjoj razini).

- Domaći turisti ostvarili su 13,5 % više dolazaka i 11,3 % više noćenja u veljači 2020. u odnosu na veljaču 2019.

- Strani turisti ostvarili su 0,9 % više dolazaka i 10,9 % više noćenja u veljači 2020. u odnosu na veljaču 2019.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

2. Proizvođačke cijene građevnog materijala u ožujku 2020. blago porasle na godišnjoj i na mjesečnoj razini

- Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u ožujku 2020. u usporedbi s veljačom 2020. više su za 0,2%, a u odnosu na ožujak 2019. više su za 0,8%.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Za sve djelatnosti u razdoblju od 24.02.-05.04.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.-05.04.2019. vidljivo je smanjenje broja izdanih računa od 27 %, i smanjenje iznosa računa od 13 %

- U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 21 %, i smanjenje iznosa računa od 9%. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 47%, a iznosa računa 50%.

- Za sve djelatnosti u razdoblju od 30.03.-05.04.2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 61 %, i smanjenje iznosa računa od 44 %. U djelatnosti trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 52 %, i smanjenje iznosa računa od 37 %, dok je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 95 %, a iznosa računa od 91 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju od 30.03.-05.04.2020. godine u odnosu na prethodni tjedan 23.03.-29.03.2020. vidljivo je povećanje broja računa od 16 %, i povećanje iznosa računa od 17 %. U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je povećanje broja računa od 14 %, i povećanje iznosa računa od 15 %, dok je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je povećanje broja računa od 19 %, a iznosa računa od 32 %.

- Više informacija dostupno je u Informacijama iz sustava fiskalizacije Porezne uprave.

 

4. Svjetska banka predviđa pad hrvatskog BDP-a u 2020. u iznosu od -6,2 %.

- Ipak, očekuje se da će recesija biti kratkog daha te da će gospodarstvo nastaviti s rastom već iduće godine – po stopi od 4,6 %.

- Analiza se temelji na informacijama i podacima dostupnima 23. ožujka 2020.

- Više detalja dostupno je u publikaciji „Europe Central Asia Economic Update, Spring 2020 : Fighting COVID-19“ Svjetske Banke.

 


 

Osnovni ekonomski pokazatelji

Pokazatelj

Godina

Mjesec / kvartal

Vrijednost

Izvor

BDP (% g/g, realno)

2019.

q4

2,5

DZS

Potrošnja kućanstava (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Potrošnja države (% g/g, realno )

2019.

q4

3,5

DZS

Bruto investicije u fiksni kapital (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Industrijska proizvodnja (% g/g)

2020.

m2

-2,1

DZS

Promet od trgovine na malo (% g/g, realno)

2020.

m2

4,9

DZS

Obujam građevinskih radova (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Stopa registrirane nezaposlenosti (%)

2020.

m2

8,3

DZS

Stopa anketne nezaposlenosti (%, sp)

2020.

m2

6,2

Eurostat

Broj registriranih nezaposlenih (kr)

2020.

m2

137.977

HZZ

Potrošačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

1,5

DZS

Proizvođačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

0,9

DZS

Prosječna neto plaća (HRK)

2020.

m1

6.796

DZS

Prosječna neto plaća (% g/g, pr)

2020.

m1

4,2

DZS

Medijalna neto plaća (HRK)

2020.

m1

5.846

DZS

Devizni tečaj EUR/HRK (pr)

2020.

m3

7,55

HNB

Devizni tečaj USD/HRK (pr)

2020.

m3

6,82

HNB

Devizni tečaj CHF/HRK (pr)

2020.

m3

7,13

HNB

Izvoz roba (mil. EUR)

2019.

m12

1.188

DZS

Izvoz roba (EUR, % g/g)

2019.

m12

6,2

DZS

Uvoz roba (mil. EUR)

2019.

m12

1.745

DZS

Uvoz roba (EUR, % g/g)

2019.

m12

-0,5

DZS

Pokrivenost uvoza izvozom (%)

2019.

m12

68,0

DZS

Dolasci turista (% g/g)

2020.

m2

5,4

DZS

Noćenja turista (% g/g)

2020.

m2

11,1

DZS

Tekući račun platne bilance (mil. EUR)

2019.

q4

-592,1

HNB

Tekući račun platne bilance (% BDP-a)

2019.

-

2,9

HNB

Prihodi od turizma (% BDP-a)

2019.

-

19,5

HNB

Bruto inozemne izravne investicije (mil. EUR)

2019.

q4

291,1

HNB

Međunarodne pričuve (mil. EUR, kr)

2020.

m2

19.465

HNB

Inozemni dug (mil. EUR, kr)

2019.

m12

40.877

HNB

Inozemni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

75,7

HNB

Prihodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

50.684

MFIN

Rashodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

41.547

MFIN

Neto stjecanje nefinancijske imovine (mil. HRK)

2019.

q4

7.442

MFIN

Neto zaduživanje (mil. HRK)

2019.

q4

6.005

MFIN

Unutarnji dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

197.197

HNB

Inozemni dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

95.823

HNB

Javni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

73,2

HNB

Novčana masa (M1), (% g/g, kr)

2020.

m2

19,7

HNB

Ukupna likvidna sredstva (M4), (% g/g, kr)

2020.

m2

5,1

HNB

Ukupni plasmani – stanja (mlrd. HRK)

2020.

m2

232,7

HNB

Plasmani kućanstvima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

14.096

HNB

Plasmani poduzećima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

9.397

HNB

Kamatna stopa na kredite poduzećima za nove poslove

(%, 2 - 7,5 mil. HRK)

2020.

m2

2,43

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, VK)

2020.

m2

2,81

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, devizni)

2020.

m2

0,93

HNB

Kratice: g/g – promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine; pr – prosjek razdoblja; kr – kraj razdoblja; sp – sezonski prilagođeno; VK – valutna klauzula.

Izvori: DZS (Državni zavod za statistiku), HNB (Hrvatska narodna banka), HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje), MFIN (Ministarstvo financija), Eurostat.

vrh stranice
vrh stranice