Pregled ekonomskih kretanja – 8. travnja 2020.

08.04.2020.

1. Pad proizvođačkih cijena industrije i na mjesečnoj razini i na godišnjoj razini u ožujku 2020.

- U usporedbi s veljačom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno pale su za 2,7 %, a u odnosu na ožujak 2019. niže su za (također) 2,7 %.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

2. Promet uslužnih djelatnosti porastao je na godišnjoj razini u siječnju 2020., dok je na mjesečnoj ostao na istoj razini.

- U siječnju 2020. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine kalendarski prilagođeni promet od uslužnih djelatnosti porastao je za 9,0 %. Najveći porast prometa ostvaren je u djelatnosti poslovanje nekretninama (za 21,7 %), a najveći pad prometa ostvaren je u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (za 16,4 %).

- Najveći porast prometa na mjesečnoj razinu (u odnosu na prosinac 2019.) ostvaren je djelatnosti vodenog prijevoza (za 22,5 %), a najveći pad prometa ostvaren je u informacijskim uslužnim djelatnostima (za 19,8 %).

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. U četverom tromjesečju 2019. cijene nekretnina za stanovanje u Hrvatskoj porasle su za 10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su u usporedbi s trećim tromjesečjem 2019. porasle za 2,9 %.

- Cijene nekretnina za stanovanje, mjerene indeksom cijena nekretnina za stanovanje (House Price Index), porasle su u četvrtom tromjesečju 2019. u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine za 4,2 % u eurozoni te za 4,7 % u EU-27. U usporedbi s trećim tromjesečjem 2019., cijene nekretnina za stanovanje porasle su za 0,7 % u eurozoni te za 0,8 % u EU-27.

- U razdoblju od 2007. do četvrtog tromjesečja 2019. najamnine su u EU-27 porasle za 20,3 %, a cijene stanova/kuća za 18,7 %.

- Više detalja dostupno na stranicama Eurostata te u objavi „Since 2007 rents up by 20.3%, house prices by 18.7%“.

 

4. Intesa Sanpaolo predviđa pad hrvatskog BDP-a u 2020. u iznosu od 6 %.

- Ako se razdoblje ograničenja društvenih i gospodarskih aktivnosti produži te potraje dulje od osam tjedana, analitičari Intesa Sanpaolo ne isključuju dvoznamenkasti pad BDP-a u 2020.

- Očekuje se da će stope rasta BDP-a u regiji središnje i istočne te jugo-istočne Europe prosječno pasti za 4 % u 2020. godini (nakon rasta od 3,7 % u 2019. i procjene rasta od 3 % u scenariju prije Covida) s maksimumom od gotovo –6 % u zemljama koje imaju visoko-integriranu proizvodnju i trgovinu sa zemljama eurozone ili su posebno ovisne o prihodima od turizma ili doznakama iz inozemstva (npr., Slovačka, Slovenija u srednjoj i istočnoj Europi te Hrvatska, Rumunjska u jugoistočnoj Europi).

- Više informacija dostupno je u tromjesečnoj publikaciji „Economic and Banking OutlookIntesa Sanpaolo International Research Network za ožujak 2020.

 


 

Osnovni ekonomski pokazatelji

Pokazatelj

Godina

Mjesec / kvartal

Vrijednost

Izvor

BDP (% g/g, realno)

2019.

q4

2,5

DZS

Potrošnja kućanstava (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Potrošnja države (% g/g, realno )

2019.

q4

3,5

DZS

Bruto investicije u fiksni kapital (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Industrijska proizvodnja (% g/g)

2020.

m2

-2,1

DZS

Promet od trgovine na malo (% g/g, realno)

2020.

m2

4,9

DZS

Obujam građevinskih radova (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Stopa registrirane nezaposlenosti (%)

2020.

m2

8,3

DZS

Stopa anketne nezaposlenosti (%, sp)

2020.

m2

6,2

Eurostat

Broj registriranih nezaposlenih (kr)

2020.

m2

137.977

HZZ

Potrošačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

1,5

DZS

Proizvođačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

0,9

DZS

Prosječna neto plaća (HRK)

2020.

m1

6.796

DZS

Prosječna neto plaća (% g/g, pr)

2020.

m1

4,2

DZS

Medijalna neto plaća (HRK)

2020.

m1

5.846

DZS

Devizni tečaj EUR/HRK (pr)

2020.

m3

7,55

HNB

Devizni tečaj USD/HRK (pr)

2020.

m3

6,82

HNB

Devizni tečaj CHF/HRK (pr)

2020.

m3

7,13

HNB

Izvoz roba (mil. EUR)

2019.

m12

1.188

DZS

Izvoz roba (EUR, % g/g)

2019.

m12

6,2

DZS

Uvoz roba (mil. EUR)

2019.

m12

1.745

DZS

Uvoz roba (EUR, % g/g)

2019.

m12

-0,5

DZS

Pokrivenost uvoza izvozom (%)

2019.

m12

68,0

DZS

Dolasci turista (% g/g)

2020.

m1

5,8

DZS

Noćenja turista (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Tekući račun platne bilance (mil. EUR)

2019.

q4

-592,1

HNB

Tekući račun platne bilance (% BDP-a)

2019.

-

2,9

HNB

Prihodi od turizma (% BDP-a)

2019.

-

19,5

HNB

Bruto inozemne izravne investicije (mil. EUR)

2019.

q4

291,1

HNB

Međunarodne pričuve (mil. EUR, kr)

2020.

m2

19.465

HNB

Inozemni dug (mil. EUR, kr)

2019.

m12

40.877

HNB

Inozemni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

75,7

HNB

Prihodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

50.684

MFIN

Rashodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

41.547

MFIN

Neto stjecanje nefinancijske imovine (mil. HRK)

2019.

q4

7.442

MFIN

Neto zaduživanje (mil. HRK)

2019.

q4

6.005

MFIN

Unutarnji dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

197.197

HNB

Inozemni dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

95.823

HNB

Javni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

73,2

HNB

Novčana masa (M1), (% g/g, kr)

2020.

m2

19,7

HNB

Ukupna likvidna sredstva (M4), (% g/g, kr)

2020.

m2

5,1

HNB

Ukupni plasmani – stanja (mlrd. HRK)

2020.

m2

232,7

HNB

Plasmani kućanstvima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

14.096

HNB

Plasmani poduzećima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

9.397

HNB

Kamatna stopa na kredite poduzećima za nove poslove

(%, 2 - 7,5 mil. HRK)

2020.

m2

2,43

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, VK)

2020.

m2

2,81

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, devizni)

2020.

m2

0,93

HNB

Kratice: g/g – promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine; pr – prosjek razdoblja; kr – kraj razdoblja; sp – sezonski prilagođeno; VK – valutna klauzula.

Izvori: DZS (Državni zavod za statistiku), HNB (Hrvatska narodna banka), HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje), MFIN (Ministarstvo financija), Eurostat.

vrh stranice
vrh stranice