Pregled ekonomskih kretanja – 30. travnja 2020.

30.04.2020.

1. Najveći pad realnog prometa od trgovine na malo na godišnjoj razini u posljednjih 10 godina

- Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo u ožujku 2020. realno je pao za 11,7 % u odnosu na veljaču 2020. Od toga je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 26,7 %, a promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima za 1,4 %.

- U ožujku 2020., u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 7,0 %. Pritom je promet od trgovine neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 17,3 %, dok je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 8,5 %. U ožujku 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, prema izvornim indeksima, porast prometa ostvarile su sljedeće trgovačke struke: Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama te Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi, na koje otpada 54,7 % ukupnog prometa.

- U prva 3 mjeseca kalendarski prilagođeni promet realno je porastao za 0,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

2. Pad industrijske proizvodnje u ožujku i na mjesečnoj i na godišnjoj razini

- Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u RH u ožujku 2020. u usporedbi s veljačom 2020. pala je za 2,8 %. U Rudarstvu i vađenju pala je za 7,6 % a u Prerađivačkoj industriji za 6,6 %, dok je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porasla za 6,1 %

U ožujku 2020. u usporedbi s ožujkom 2019. industrijska proizvodnja u RH, kalendarski prilagođena, pala je za 4,9 %.

- U prva 3 mjeseca kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja pala je za 4,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u ožujku 2020. ostao je nepromijenjen u usporedbi s veljačom 2020., a u usporedbi s ožujkom 2019. manji je za 2,7 %

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Za sve djelatnosti u razdoblju 24.02.-26.04.2020. u odnosu na razdoblje 23.02.-26.04.2019. vidljivo je smanjenje broja izdanih računa od 36 % i smanjenje iznosa računa od 23 %

- U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 29 % i smanjenje iznosa računa od 17 %. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 63 %, a iznosa računa 67 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju 20.04.-26.04.2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 46 % i smanjenje iznosa računa od 30 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju 20.04.-26.04.2020. godine u odnosu na prethodni tjedan 13.04.-19.04.2020. vidljivo je povećanje broja računa od 19 % i povećanje iznosa računa od 16 %.

- Više detalja dostupno je u Informacijama iz sustava fiskalizacije Porezne uprave.

 

4. Slabljenje kune u ožujku: tečaj kune prema euru tijekom ožujka povećao se za 2,0 %

- Ukupna likvidna sredstva (M4) povećala su se tijekom ožujka 2020. za 9,1 mlrd. kuna (2,7 %) te su na kraju mjeseca iznosila 345,0 mlrd. kuna, što je rezultat rasta neto domaće aktive zbog zamjetnog povećanja neto potraživanja od središnje države i plasmana ostalim domaćim sektorima, dok je neto inozemna aktiva djelovala u pravcu smanjenja M4. Rastu M4 pridonijelo je i slabljenje kune budući da se tečaj kune prema euru tijekom ožujka povećao za 2,0 %.

- Tijekom ožujka je ostvaren najveći postotni mjesečni rast deviznih depozita još od 2007. godine, prvenstveno kao rezultat povećane potražnje za likvidnim deviznim sredstvima u uvjetima neizvjesnosti glede gospodarskih posljedica epidemije koronavirusa.

- Povećanje neto potraživanja od središnje države u iznosu od 10,0 % u ožujku u prvom je redu rezultat HNB-ove kupnje državnih obveznica na sekundarnom tržištu u iznosu od 4,3 mlrd. kuna.

- Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) povećali su se u ožujku za 2,9 mlrd. kuna, a njihov se godišnji rast ubrzao na 5,6 %.

- Više detalja dostupno je na stranicama HNB-a.

 

5. Promet uslužnih djelatnosti u veljači 2020. porastao i na godišnjoj i na mjesečnoj razini

- Ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u veljači 2020. porastao za 2,4 % u odnosu na siječanj 2020.

- U veljači 2020. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine kalendarski prilagođeni promet od uslužnih djelatnosti porastao je za 7,6 %.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

6. BDP manji za 3,3 % u eurozoni i za 2,7 % u EU na godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2020.

- Prema preliminarnim podacima Eurostata, sezonski prilagođeni BDP manji je za 3,8 % u eurozoni i za 3,5 % u EU tijekom prvog tromjesečja 2020. u usporedbi s prethodnim tromjesečjem. Ovo je najoštriji pad zabilježen od početka praćenja vremenske serije 1995. godine.

- U odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, sezonski prilagođeni BDP mani je za 3,3 % u eurozoni i za 2,7 % u EU, što predstavlja najoštriji pad još od trećeg tromjesečja 2009. godine.

- Preliminarna procjena rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2020. godine temelji se na podacima 16 država članica koji pokrivaju 93 % BDP-a  EA-19 i 88 % BDP-a EU-27.

- Više detalja dostupno je u objavi Eurostata.

 

7. Stopa nezaposlenosti u ožujku 6,6 % u EU-27 i 6,8 % u Hrvatskoj

- Desezonirana stopa nezaposlenosti (temeljno na podacima Ankete o radnoj snazi) iznosila je 6,6 % u EU u ožujku 2020. (u eurozoni 7,4 %), u odnosu na 6,5% u veljači. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti prema sezonski prilagođenim podacima porasla sa 6,2 % u veljači na 6,8 % u ožujku.

- Eurostat procjenjuje da je 14,141 milijuna osoba u EU, od čega 12,156 milijuna u eurozoni, u ožujku 2020. bilo nezaposleno (122 tisuće u Hrvatskoj).

- Više detalja dostupno je u objavi Eurostata.

 

 

  

vrh stranice
vrh stranice