Pregled ekonomskih kretanja – 3. lipnja 2020.

03.06.2020.

1. Za sve djelatnosti u razdoblju 24.02.-31.05.2020. u odnosu na razdoblje 23.02.-31.05.2019. vidljivo je smanjenje broja izdanih računa od 35 % i smanjenje iznosa računa od 21 %

- U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 27 % i smanjenje iznosa računa od 13 %. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 61 %, a iznosa računa 69 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju 25.05.-31.05.2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 25 % i smanjenje iznosa računa od 17 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju 25.05.-31.05.2020.  godine u odnosu na prethodni tjedan 18.05.-24.05.2020.  vidljivo je smanjenje broja računa od 3 % i smanjenje iznosa računa od 7 %. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je povećanje broja računa od 3 %, i iznosa računa od 12 %.

- Više detalja dostupno je u Informacijama iz sustava fiskalizacije Porezne uprave.

 

2. Stopa nezaposlenosti u travnju 6,6 % u EU-27 i 8,1 % u Hrvatskoj

- Desezonirana stopa nezaposlenosti (temeljno na podacima Ankete o radnoj snazi) iznosila je 6,6 % u EU u travnju 2020. (u eurozoni 7,3 %), u odnosu na 6,4% u ožujku. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti prema sezonski prilagođenim podacima porasla sa 6,8 % u ožujku na 8,1 % u travnju.

- Eurostat procjenjuje da je 14,079 milijuna osoba u EU, od čega 11,919 milijuna u eurozoni, u travnju 2020. bilo nezaposleno (149 tisuća u Hrvatskoj).

- Više detalja dostupno je u objavi Eurostata.

 

3. Pad proizvođačkih cijena industrije u EU u travnju i na mjesečnoj razini na godišnjoj razini

- U travnju, mjesecu u kojem su u većini država članica na snazi bile izvanredne mjere radi suzbijanja COVID-19 pandemije, proizvođačke cijene industrije u EU su bile niže 1,9 % na mjesečnoj razini te 4,3 % na godišnjoj razini (u eurozoni 2,0 % na mjesečnoj i 4,5 % na godišnjoj razini).

- U odnosu na ožujak, proizvođačke cijene industrije u Hrvatskoj bile su niže 2,4 %, a u odnosu na travanj 2019. su bile niže 4,1 %.

- Više detalja dostupno je u objavi Eurostata.

 

 

vrh stranice
vrh stranice