Pregled ekonomskih kretanja – 23. travnja 2020.

23.04.2020.

1. Za sve djelatnosti u razdoblju 24.02.-19.04.2020. u odnosu na razdoblje 23.02.-19.04.2019. vidljivo je smanjenje broja izdanih računa od 35 % i smanjenje iznosa računa od 22 %

- U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 29 % i smanjenje iznosa računa od 17 %. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 59 %, a iznosa računa 62 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju 13.04.-19.04.2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 62 % i smanjenje iznosa računa od 52 %.

- Za sve djelatnosti u razdoblju 13.04.-19.04.2020. godine u odnosu na prethodni tjedan 06.04.-12.04.2020. vidljivo je smanjenje broja računa od 9 % i smanjenje iznosa računa od 16 %.

- Više detalja dostupno je u Informacijama iz sustava fiskalizacije Porezne uprave.

2. Smanjenje ukupne proizvodnje električne energije i prirodnog plina u veljači i na mjesečnoj i na godišnjoj razini

- Ukupna bruto proizvodnja električne energije u veljači 2020. iznosila je 1.085 GWh, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mjesec ali i u odnosu na isti mjesec 2019. U veljači 2020. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1.459 GWh što je smanjenje u odnosu na isti mjesec prethodne godine kao i u odnosu na siječanj 2020.

- Ukupna proizvodnja prirodnog plina u veljači 2020. iznosila je 78 mln m3, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mjesec ali i u odnosu na isti mjesec 2019. Ukupan iznos prirodnog plina raspoloživ za potrošnju u veljači je iznosio 304 mln m3.

- Više detalja o ovima ali i drugim energentima za veljaču dostupno je u priopćenju DZS-a.

3. Značajan pad povjerenja potrošača u EU u travnju 2020.

- Prema podacima Europske komisije, pokazatelj povjerenja potrošača (engl. consumer confidence indicator) za mjesec travanj pao je na razini EU za 11,6 bodova a na razini eurozone za 11,2 boda.

- S vrijednostima od −22,7 bodova (eurozona) i -22,0 bodova (EU), oba su pokazatelja pala znatno ispod svojih dugoročnih prosjeka u iznosu od −11,1 (eurozona) i -10,4 (EU) te su blizu rekordno najnižih vrijednosti zabilježenih tijekom Velike recesije iz 2009.

- Više detalja dostupno je objavi „Flash Consumer Confidence Indicator“ Europske komisije.

4. Deficit državnog proračuna 0,7 % BDP-a a javni dug 77,8 % BDP-a u EU u četvrtom tromjesečju 2019.

- Sezonski prilagođen iznos deficita državnog proračuna ostao je nepromijenjen u četvrtom tromjesečju 2019. u odnosu na prethodno tromjesečje: 0,7% BDP-a i u eurozoni i u EU-27.

- Javni dug smanjen je na 84,1 % BDP-a u eurozoni (s 85,9 % u trećem tromjesečju) i na 77,8 % BDP-a u EU-27 (sa 79,3 % u trećem tromjesečju) u četvrtom tromjesečju 2019.

- Najviši omjeri javnog duga i BDP-a na kraju četvrtog tromjesečja 2019. godine zabilježeni su u Grčkoj (176,6 %), Italiji (134,8 %) i Portugalu (117,7 %), a najniži u Estoniji (8,4 %), Bugarskoj (20,4 %) i Luksemburgu (22,1 %). U Hrvatskoj je taj omjer na kraju četvrtog tromjesečja 2019. iznosio 73,2%.

- Više informacija dostupno je u objavama o kretanju deficita i javnog duga na stranicama Eurostata.

vrh stranice
vrh stranice