Pregled ekonomskih kretanja – 20. travnja 2020.

20.04.2020.

1. Broj zaposlenih u ožujku na istoj razini kao i u veljači, a stopa registrirane nezaposlenosti 8,6 %

- U ožujku 2020. broj ukupno zaposlenih u RH iznosio je 1.515.174, što predstavlja porast od 0,5 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine te stagnaciju u odnosu na prethodni mjesec. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7 %.

- U odnosu na veljaču 2020., broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u ožujku 2020. u odnosu na prethodni mjesec pao za 1,1%, a broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%.

- Na mjesečnoj razini, najviše je pao broj zaposlenih u pravnim osobama u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 3,3 % ili 2.275 osoba.

- Broj nezaposlenih u ožujku 2020. u odnosu na veljaču 2020. porastao je za 4,0 %, dok je stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2020. iznosila 8,6 % (0,3 postotna boda više nego u veljači).

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

2. Rast prosječnih neto plaća u veljači na godišnjoj razini

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za veljaču 2020. iznosila je 6.789 kuna što je nominalno niže za 0,1 %, a realno više za 0,2 % u odnosu na siječanj 2020. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,1 %, a realno za 2,6 %.

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za veljaču 2020. iznosila je 41,65 kuna, što je u odnosu na siječanj 2020. više za 13,7 %, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 3,7 %. U veljači 2020. bilo je prosječno 160 plaćenih sati, što je za 12,6 % niže nego u siječnju 2020.

- Medijalna neto plaća za veljaču 2020. iznosila je 5.705 kuna, što predstavlja pad u odnosu na prethodni mjesec.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Online prodaja i kupovina u EU i dalje raste

- 60% ljudi u EU u dobi od 16 do 74 godine kupovalo je online tijekom godine prije istraživanja u 2019., u usporedbi s 56 % u istraživanju 2018. godine. U usporedbi s 2009. godinom, udio online kupaca gotovo se udvostručio s 32 %.  Danska je na vrhu s udjelom od 84 %, dok se Hrvatska nalazi ispod prosjeka EU s udjelom od 45 %.

- 17 % poduzeća u EU-a prijavilo je online prodaju (e-commerce) kao najmanje 1 % svog prometa tijekom 2018. To je isti udio kao i u prethodne dvije godine, a porast od 13 % u odnosu na 2009. godinu. Irska je zabilježila najveći udio među državama članicama EU (36 %), dok se Hrvatska nalazi iznad prosjeka EU s udjelom od 22 %.

- Više informacija dostupno je u objavama „Online shopping continues to grow“ i „Online sales continue to grow for EU enterprises“ Eurostata.


 

Osnovni ekonomski pokazatelji

Pokazatelj

Godina

Mjesec / kvartal

Vrijednost

Izvor

BDP (% g/g, realno)

2019.

q4

2,5

DZS

Potrošnja kućanstava (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Potrošnja države (% g/g, realno )

2019.

q4

3,5

DZS

Bruto investicije u fiksni kapital (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Industrijska proizvodnja (% g/g)

2020.

m2

-2,1

DZS

Promet od trgovine na malo (% g/g, realno)

2020.

m2

4,9

DZS

Obujam građevinskih radova (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Stopa registrirane nezaposlenosti (%)

2020.

m3

8,6

DZS

Stopa anketne nezaposlenosti (%, sp)

2020.

m2

6,2

Eurostat

Broj registriranih nezaposlenih (kr)

2020.

m3

143.461

HZZ

Potrošačke cijene (%  g/g)

2020.

m3

0,6

DZS

Proizvođačke cijene (%  g/g)

2020.

m3

-2,7

DZS

Prosječna neto plaća (HRK)

2020.

m2

6.789

DZS

Prosječna neto plaća (% g/g, pr)

2020.

m2

4,1

DZS

Medijalna neto plaća (HRK)

2020.

m2

5.705

DZS

Devizni tečaj EUR/HRK (pr)

2020.

m3

7,55

HNB

Devizni tečaj USD/HRK (pr)

2020.

m3

6,82

HNB

Devizni tečaj CHF/HRK (pr)

2020.

m3

7,13

HNB

Izvoz roba (mlrd. EUR)

2020.

m1

1.150

DZS

Izvoz roba (EUR, % g/g)

2020.

m1

2,7

DZS

Uvoz roba (mlrd. EUR)

2020.

m1

1.899

DZS

Uvoz roba (EUR, % g/g)

2020.

m1

1,6

DZS

Pokrivenost uvoza izvozom (%)

2020.

m1

60,6

DZS

Dolasci turista (% g/g)

2020.

m2

5,4

DZS

Noćenja turista (% g/g)

2020.

m2

11,1

DZS

Tekući račun platne bilance (mil. EUR)

2019.

q4

-592,1

HNB

Tekući račun platne bilance (% BDP-a)

2019.

-

2,9

HNB

Prihodi od turizma (% BDP-a)

2019.

-

19,5

HNB

Bruto inozemne izravne investicije (mil. EUR)

2019.

q4

291,1

HNB

Međunarodne pričuve (mil. EUR, kr)

2020.

m2

19.465

HNB

Inozemni dug (mil. EUR, kr)

2019.

m12

40.877

HNB

Inozemni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

75,7

HNB

Prihodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

50.684

MFIN

Rashodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

41.547

MFIN

Neto stjecanje nefinancijske imovine (mil. HRK)

2019.

q4

7.442

MFIN

Neto zaduživanje (mil. HRK)

2019.

q4

6.005

MFIN

Unutarnji dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

197.197

HNB

Inozemni dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

95.823

HNB

Javni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

73,2

HNB

Novčana masa (M1), (% g/g, kr)

2020.

m2

19,7

HNB

Ukupna likvidna sredstva (M4), (% g/g, kr)

2020.

m2

5,1

HNB

Ukupni plasmani – stanja (mlrd. HRK)

2020.

m2

232,7

HNB

Plasmani kućanstvima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

14.096

HNB

Plasmani poduzećima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

9.397

HNB

Kamatna stopa na kredite poduzećima za nove poslove

(%, 2 - 7,5 mil. HRK)

2020.

m2

2,43

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, VK)

2020.

m2

2,81

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, devizni)

2020.

m2

0,93

HNB

Kratice: g/g – promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine; pr – prosjek razdoblja; kr – kraj razdoblja; sp – sezonski prilagođeno; VK – valutna klauzula.

Izvori: DZS (Državni zavod za statistiku), HNB (Hrvatska narodna banka), HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje), MFIN (Ministarstvo financija), Eurostat.

vrh stranice
vrh stranice