Pregled ekonomskih kretanja – 2. lipnja 2020.

02.06.2020.

1. U prvih 5 mjeseci 2020. broj novostvorenih poslovnih subjekata manji za 43,1 % a broj ugašenih veći za 11,2 % u odnosu na isto razdoblje 2019.

- Prema podacima unutar Smart Vision alata tvrtke Bisnode u prvih 5 mjeseci 2020. broj novostvorenih poslovnih subjekata (trgovačka društva + obrti i samostalni djelatnici) manji je za 43,1 % a broj ugašenih veći za 11,2 % u odnosu na isto razdoblje 2019. Pritom je broj novostvorenih trgovačkih društava manji za 36,9 % a broj novostvorenih obrta i samostalnih djelatnika za 49,0 %. Broj ugašenih trgovačkih društava veći je za 11,0 %, slično kao i broj ugašenih obrta i samostalnih djelatnosti, za 11,4 %. Uz to, broj stečajeva trgovačkih društava veći je za 61,0 % u odnosu na razdoblje siječanj-svibanj 2019.

- Gledajući apsolutne iznose, broj novostvorenih poslovnih subjekata (trgovačka društva + obrti i samostalni djelatnici) u prvih 5 mjeseci 2020. iznosio je 7.638, broj ugašenih 7.145, a broj stečajeva 4.724, što ipak daje pozitivnu razliku između novostvorenih i ugašenih poslovnih subjekata u prvih 5 mjeseci 2020.

- Ako promatramo po djelatnostima, najveći pad broj novostvorenih poslovnih subjekata (trgovačka društva + obrti i samostalni djelatnici) u prvih 5 mjeseci 2020. u apsolutnom iznosu dogodio se u djelatnosti prijevoza i skladištenja (-812), dok je u relativnom iznosu to bio slučaj s administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (-56,9 %). Najveće povećanje broja ugašenih subjekata u apsolutnom iznosu dogodilo se u dijelu stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (251), dok je u relativnom iznosu to bio slučaj sa sektorom informacija i komunikacija (68,5 %). Najveći rast broja stečajeva i u apsolutnom i u relativnom iznosu zabilježen je u djelatnosti  pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (478 ili 261,2 %). Najveća negativna razlika između novostvorenih i ugašenih poslovnih subjekata u prvih 5 mjeseci 2020. zabilježena je u djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (-446).

- Ako se fokusiramo samo na razdoblje od 15.3.2020. do 31.5.2020. onda je broj novostvorenih poslovnih subjekata (trgovačka društva + obrti i samostalni djelatnici) manji za 63,4 %, ali je i broj ugašenih poslovnih subjekata manji za 5,7 % u odnosu na isto razdoblje 2019. Pritom je broj novostvorenih trgovačkih društava manji za 60,4 % a broj novostvorenih obrta i samostalnih djelatnika za 65,9 %. Broj ugašenih trgovačkih društava manji je je za 15,7 %, a broj ugašenih obrta i samostalnih djelatnosti veći za 7,5 %. Uz to, broj stečajeva trgovačkih društava veći je za 50,8 % u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

2. Rast kredita u prvom tromjesečju 2020.

- Ukupan iznos kredita na kraju prvog tromjesečja 2020. iznosio je 361,8 milijardi kuna što predstavlja povećanje od 5,0 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te 2,8 % u odnosu na prethodno tromjesečje.

- Najveći udio u strukturi su imali krediti kućanstvima (36,8 %), nakon čega slijede krediti nefinancijskim društvima (24,8 %). Krediti nefinancijskim društvima rasli su na godišnjoj razini 4,8 % a na kvartalnoj 6,9 %.

- Ukupan udio neprihodojućih kredita u ukupnim kreditima na kraju prvog tromjesečja 2020. iznosio je 5,4 %. Za nefinancijska društva, taj je udio iznosio 12,9 %.

- Neprihodujući krediti jesu značajni krediti koji su dospjeli više od 90 dana te krediti za koje se ocjenjuje da nije vjerojatna otplata u cijelosti, bez realizacije naplate iz kolaterala, neovisno o postojanju dospjelih iznosa ili broju dana od dospijeća. Neprihodujući krediti po odabranim vrstama kredita kućanstvima jesu iznosi kredita raspoređeni u rizične skupine B i C. Podaci o kreditima iskazani su na bruto načelu i uključuju obračunate kamate.

- Više informacija dostupno je na web stranicama HNB-a

vrh stranice
vrh stranice