Pregled ekonomskih kretanja – 10. travnja 2020.

10.04.2020.

1. Na kraju ožujka u evidenciji HZZ-u registrirana je 143.461 nezaposlena osoba

- U odnosu na kraj veljače, broj registriranih nezaposlenih bio je veći za 4,0 % (ili za 5.484 osobe) dok je u odnosu na ožujak 2019. taj broj bio još uvijek manji za 1,6 % (za 2.340 osoba).

- Tijekom ožujka 2020. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 20.409 osoba (51,3 % više nego u ožujku 2019. godine), i to: 17.202 osobe izravno iz radnoga odnosa, 147 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti, 246 osoba iz redovitoga školovanja te 2.814 osoba iz neaktivnosti. Izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 5.172 osobe (30,1 %).

- Broj korisnika naknade za nezaposlene iznosio je 37.730 osoba ili 26,3 % od ukupnoga broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s veljačom za 0,4 % (164 osobe), a u usporedbi s istim mjesecom 2019. godine za 15,5 % (5.338 osoba).

- Do 9. travnja 2020. za mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID 19) ukupno je zaprimljeno 95.845 zahtjeva kojima je obuhvaćeno 563.939 radnika (ukupan broj zaposlenih u veljači iznosio je 1.515.889 (DZS) a ukupan broj osiguranika na kraju ožujka 1.529.905 (HZMO)).

- Više detalja dostupno je u priopćenju HZZ-a.

2. Vanjskotrgovinski deficit u siječnju 2020. iznosio je 5,6 milijardi kuna (748,3 milijuna eura)

- Ukupan izvoz RH u siječnju 2020., prema privremenim podacima, iznosio je 8,6 milijardi kuna (rast od 3,2 % na godišnjoj razini), dok je istodobno je uvoz iznosio 14,1 milijardu kuna (rast od 2,1 % na godišnjoj razini).

- Pritom je najveći rast izvoza na godišnjoj razini ostvaren u proizvodnji računala te elektroničkih i optičkih proizvoda (za 40,4 %) i proizvodnja električne opreme (za 19,7 %), dok je najveći rast uvoza ostvaren kod stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (za 121,9 %) te rudarstva i vađenja (za 54,0 %).

- Pokrivenost uvoza izvozom u siječnju 2020. bila je 60,6 %.

- Ukupan izvoz RH od siječnja do veljače 2020., iznosio je 18,1 milijardu kuna, dok je uvoz iznosio 29,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 11,6 milijardi kuna a pokrivenost izvoza uvozom bila je 61,0 %.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Indeks nominalnoga efektivnog tečaja kune u ožujku 2020. iznosio je 102,29 (2010. = 100)

- Indeks nominalnoga efektivnog tečaja agregatni je pokazatelj prosječne vrijednosti domaće valute prema košarici valuta glavnih trgovinskih partnera RH.

- Više detalja dostupno je na stranicama HNB-a.

 

4. Primarni dohodak po stanovniku u EU u 2017. iznosio je 18.800 eura

- Prema EU NUTS 2 regijama kretao se u rasponu od 2.500 eura (13 % prosjeka EU) po stanovniku u Severozapadenu (Bugarska) do 37.900 eura (202 % prosjeka EU) u Luksemburgu.

- Dvije hrvatske regije – Jadranska Hrvatska i Kontinentalna Hrvatska – nalazile su se pri dnu s iznosima primarnog dohotka po stanovniku od 6.700 eura (JH: 36 % prosjeka EU)  i 6.900 eura (KH: 37 % prosjeka EU).

- Više detalja dostupno je objavi „Regional disparities in households’ primary income“ na Eurostatu.

Osnovni ekonomski pokazatelji

Pokazatelj

Godina

Mjesec / kvartal

Vrijednost

Izvor

BDP (% g/g, realno)

2019.

q4

2,5

DZS

Potrošnja kućanstava (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Potrošnja države (% g/g, realno )

2019.

q4

3,5

DZS

Bruto investicije u fiksni kapital (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Industrijska proizvodnja (% g/g)

2020.

m2

-2,1

DZS

Promet od trgovine na malo (% g/g, realno)

2020.

m2

4,9

DZS

Obujam građevinskih radova (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Stopa registrirane nezaposlenosti (%)

2020.

m2

8,3

DZS

Stopa anketne nezaposlenosti (%, sp)

2020.

m2

6,2

Eurostat

Broj registriranih nezaposlenih (kr)

2020.

m3

143.461

HZZ

Potrošačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

1,5

DZS

Proizvođačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

0,9

DZS

Prosječna neto plaća (HRK)

2020.

m1

6.796

DZS

Prosječna neto plaća (% g/g, pr)

2020.

m1

4,2

DZS

Medijalna neto plaća (HRK)

2020.

m1

5.846

DZS

Devizni tečaj EUR/HRK (pr)

2020.

m3

7,55

HNB

Devizni tečaj USD/HRK (pr)

2020.

m3

6,82

HNB

Devizni tečaj CHF/HRK (pr)

2020.

m3

7,13

HNB

Izvoz roba (mlrd. EUR)

2020.

m1

1.150

DZS

Izvoz roba (EUR, % g/g)

2020.

m1

2,7

DZS

Uvoz roba (mlrd. EUR)

2020.

m1

1.899

DZS

Uvoz roba (EUR, % g/g)

2020.

m1

1,6

DZS

Pokrivenost uvoza izvozom (%)

2020.

m1

60,6

DZS

Dolasci turista (% g/g)

2020.

m2

5,4

DZS

Noćenja turista (% g/g)

2020.

m2

11,1

DZS

Tekući račun platne bilance (mil. EUR)

2019.

q4

-592,1

HNB

Tekući račun platne bilance (% BDP-a)

2019.

-

2,9

HNB

Prihodi od turizma (% BDP-a)

2019.

-

19,5

HNB

Bruto inozemne izravne investicije (mil. EUR)

2019.

q4

291,1

HNB

Međunarodne pričuve (mil. EUR, kr)

2020.

m2

19.465

HNB

Inozemni dug (mil. EUR, kr)

2019.

m12

40.877

HNB

Inozemni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

75,7

HNB

Prihodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

50.684

MFIN

Rashodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

41.547

MFIN

Neto stjecanje nefinancijske imovine (mil. HRK)

2019.

q4

7.442

MFIN

Neto zaduživanje (mil. HRK)

2019.

q4

6.005

MFIN

Unutarnji dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

197.197

HNB

Inozemni dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

95.823

HNB

Javni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

73,2

HNB

Novčana masa (M1), (% g/g, kr)

2020.

m2

19,7

HNB

Ukupna likvidna sredstva (M4), (% g/g, kr)

2020.

m2

5,1

HNB

Ukupni plasmani – stanja (mlrd. HRK)

2020.

m2

232,7

HNB

Plasmani kućanstvima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

14.096

HNB

Plasmani poduzećima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

9.397

HNB

Kamatna stopa na kredite poduzećima za nove poslove

(%, 2 - 7,5 mil. HRK)

2020.

m2

2,43

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, VK)

2020.

m2

2,81

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, devizni)

2020.

m2

0,93

HNB

Kratice: g/g – promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine; pr – prosjek razdoblja; kr – kraj razdoblja; sp – sezonski prilagođeno; VK – valutna klauzula.

Izvori: DZS (Državni zavod za statistiku), HNB (Hrvatska narodna banka), HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje), MFIN (Ministarstvo financija), Eurostat.

vrh stranice
vrh stranice