Pregled ekonomskih kretanja – 1. lipnja 2020.

01.06.2020.

1. Početak lipnja s brojem nezaposlenih ispod 158.000

- Prema podacima HZZ-a, broj registriranih nezaposlenih na dan 1. lipnja 2020. iznosio je 157.839 dok je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta iznosio 9.234.

- U odnosu na prethodni tjedan, to predstavlja pad broja nezaposlenih od 0,4 % (576 osoba), dok je u odnosu na kraj travnja to smanjenje nezaposlenosti od 0,9 % (1.395 osobe).

- Broj oglašenih slobodnih radnih mjesta je nešto manji nego prije tjedan dana (-6,7 %); međutim, u odnosu na kraj travnja broj slobodnih radnih mjesta porastao je za 41,5 %.

- Više informacija dostupno je na stranicama HZZ-a.

2. 724.724 turističkih dolazaka i 2.812.926 noćenja u 2020.

- Prema podacima iz sustava eVisitor, na dan 31. svibnja 2020. (u 20:00 sati)  broj turističkih dolazaka iznosio je 2.409 a broj noćenja 32.530. Ukupan broj dolazaka u 2020. iznosi 726.538 a ukupan broj noćenja 2.811.294.

- Za usporedbu, tijekom prošle godine u razdoblju između 1. siječnja i 31. svibnja ostvareno je 3.741.873 dolazaka i 11.254.262 noćenja, što sugerira pad broja dolazaka preko 80 % i broja noćenja za 75 %.

- Više informacija dostupno je na stranicama HTZ-a.

 

3. Rast indeksa pouzdanja i očekivanja u svibnju u odnosu na travanj, uz istovremeni pad indeksa raspoloženja

- Prema podacima iz Ankete o pouzdanju potrošača za svibanj indeksi pouzdanja i očekivanja potrošača zabilježili su povećanje u odnosu na travanj, dok je indeks raspoloženja potrošača nastavio padati na mjesečnoj razini. Sva tri indeksa zabilježila su pad u odnosu na svibanj 2019.

- Više informacija dostupno je na web stranicama HNB-a.

 4. Smanjenje ukupnih plasmana monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u travnju

- Ukupna likvidna sredstva (M4) smanjila su se tijekom travnja 2020. za 0,3 mlrd. kuna (0,1 %) te su na kraju mjeseca iznosila 344,7 mlrd. kuna, što je rezultat smanjenja neto domaće aktive zbog smanjenja plasmana stanovništvu i poduzećima (uz povećanje neto potraživanja od središnje države zbog povećanog zaduživanja države kod banaka), dok se neto inozemna aktiva blago povećala. Godišnji rast M4, nakon snažnog ubrzanja tijekom ožujka, u travnju se dodatno blago ubrzao na 7,8 %.

- Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) smanjili su se u travnju za 1,5 mlrd. kuna, a njihov se godišnji rast usporio na 4,6 %. Pritom se godišnji rast plasmana stanovništvu usporio na 4,5 % a poduzećima na 4,0 %.

- HNB je objavila i izvanredni broj publikacije Makroprudencijalna dijagnostika za prvo tromjesečje 2020. u kojemu je prikazana analiza sistemskih rizika temeljena na posljednjim raspoloživim podacima, aktivnosti Vlade, HNB-a i Hanfe poduzete s ciljem očuvanja financijske stabilnosti u RH te pregled recentnih makrobonitetnih mjera u Hrvatskoj i drugim zemljama Europskoga gospodarskog prostora, s posebnim naglaskom na mjere povezane s reakcijama na posljedice pandemije.

- Više detalja dostupno je na stranicama HNB-a.

 

5. Godišnja stopa inflacije u eurozoni u svibnju 0,1 %

- Nakon 0,3 % u travnju, prva procjena godišnje stope inflacije u svibnju za eurozonu iznosi 0,1 %.

- Cijene hrane, alkohola i duhana trebale bi imati najviši porast (3,3 % u usporedbi s 3,6 % u travnju), nakon čega slijede usluge (1,3 % u usporedbi s 1,2% u travnju), neenergetski industrijski proizvodi (0,2 % u usporedbi s 0,3 % u travnju) te energija (-12,0 %, u usporedbi s -9,7 % u travnju).

- Najniža godišnja stopa inflacije u svibnju među zemljama eurozone očekuje se u Estoniji (-1,8 %), dok se najviši porast cijena očekuje u Slovačkoj (2,0 %).

- Više informacija dostupno je u objavi Eurostata

 

6. Eurostat objavio nove publikacije o državama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatkinjama te državama tzv. Europske politike susjedstva (ENP)

- Trenutačne države kandidatkinje su: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska. Bosna i Hercegovina i Kosovo potencijalne su države kandidatkinje.

- Europskom politikom susjedstva upravlja se odnosima EU-a sa 16 njegovih najbližih istočnih i južnih partnera.

- Publikacije su dostupne na web stranicama Eurostata

 

7. Izvršeni građevinski radovi i narudžbe u 2020., poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih

- Vrijednost novih narudžaba u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. veća je za 11,0 %.

- Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. veća je za 12,4 %.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a
vrh stranice
vrh stranice