Predstavnici Udruge nautičkog sektora na sastancima u Ministarstvima

04.05.2011.

Predstavnici Udruge nautičkog sektora na sastancima u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
Početkom svibnja, ministrica financija, Martina Dalić primila je predsjednika Udruge nautičkog sektora Romana Pičuljana na sastanak, Sastanku su prisustvovali i predstavnici Carinske i Porezne uprave. Romano Pičuljan je imao prilike izložiti gotovo sve probleme u nautičkom sektoru od kojih su najvažniji bili tema sastanka održanog 19. svibnja u Carinskoj upravi gdje je stručna radna grupa sastavljena od predstavnika Carinske uprave, Porezne uprave, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Udruge nautičkog sektora raspravljala o zahtjevima HUP-ovih nautičara
Početkom svibnja, ministrica financija, Martina Dalić primila je predsjednika Udruge nautičkog sektora Romana Pičuljana na sastanak, Sastanku su prisustvovali i predstavnici Carinske i Porezne uprave. Romano Pičuljan je imao prilike izložiti gotovo sve probleme u nautičkom sektoru od kojih su najvažniji bili tema sastanka održanog 19. svibnja u Carinskoj upravi gdje je stručna radna grupa sastavljena od predstavnika Carinske uprave, Porezne uprave, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Udruge nautičkog sektora raspravljala o zahtjevima HUP-ovih nautičara: hitnom i trenutnom ukidanju posebnog poreza na plovila (koji je uveden kao jedna od mjera Programa gospodarskog oporavka, dok takva praksa oporezivanja ne postoji u EU), ujednačenom provođenju carinskog postupanja s plovilima, posebno u odnosu na Carinski zakon, te uspostavljanje bolje komunikacije između Lučkih kapetanija i Carinarnica te smanjenju stope PDV-a na plovila prije ulaska RH u EU (kako bi što više vlasnika brodova, čija su plovila na vezu u hrvatskim marinama, po ulasku RH u EU, porez na plovila platilo u RH, a ne u zemljama članicama EU, u kojima su porezne stope niže (Italija, Malta))

Ravnatelj Carinske uprave, Hrvoje Čović na sastanku je istaknuo kako Carinska uprava intenzivno radi na rješavanju komunikacije između Lučkih kapetanija i carinskih ispostava te da se radi i na obuci carinskih službenika kako ne bi bilo ubuduće različitih postupanja. Što se tiče HUP-ovog prijedloga za smanjenje stope PDV-a na plovila pod stranom zastavom prije ulaska RH u EU, pomoćnik ravnatelja Porezne uprave Zlatko Fabijančić je kazao da zapravo nema manevarskih mogućnosti za smanjenje PDV-a zbog toga jer Europske direktive ne dopuštaju smanjenje stope PDV-a na brodove.

Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Mario Babić govorio je dosta afirmativno i sa razumijevanjem za probleme u nautičkom sektoru. Njegovo izlaganje pokazalo je da podržava nastojanja Udruge nautičkog sektora da se ukinu ili makar smanje posebni porezi na plovila (trošarina) te na taj način olakša položaj malih brodograditelja i nautičkog sektora u cjelini. Također se složio sa stavovima da Hrvatska mora iznaći način da zaštiti tu djelatnost jer hrvatska mala brodogradnja kvalitetom svojih proizvoda to i zaslužuje. Podaci pokazuju i kako je država od trošarina na plovila prošle godine uprihodila zanemariva financijska sredstva, pa osim što su nanijele znatnu štetu cijeloj nautičkoj djelatnosti, nemaju ni ekonomsku opravdanost za državu. Nakon sastanka u Carinskoj upravi održao se i sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gdje je najviše razgovarano o koncesijama na pomorsko dobro, problemima čartera, marina i investitora. Neki pozitivni pomaci su napravljeni, poglavito u domeni servisnih i čarter djelatnosti. Premda samim sastancima većina problema u sektoru nije riješena, dobro je da je uspostavljen jedan partnerski odnos i otvorena komunikacija. Udruga nastavlja svoju borbu za ukidanje trošarina i rješavanje drugih problema nautičkog sektora.
vrh stranice
vrh stranice