Predstavnici podružnice u tripartitnim tijelima

Gospodarsko-socijalno vijeće

Brodsko-posavske županije

 • Ankica Vidaković – Autodom Vidaković d.o.o. Slavonski Brod
 • Ivica Kožul – Kožul d.o.o Slavonski Brod 
 • Igor Majdandžić – Inin d.o.o. Slavonski Brod

Osječko-baranjske županije

 • Mladen Falamić – Green Life d.o.o. Rakitovica (zamjena Mirko Falamić)
 • Denis Sušac – Mono d.o.o. Osijek (zamjena Žarko Gajić)
 • Ivan Sarić – HUP Reg.ured Osijek (zamjena Vedrana Gado)

Požeško-slavonske županije

 • Zdenko Prskalo – Magma d.o.o. Požega (zamjena Vanja Banović)
 • Zdravko Jelčić – Spin Valis d.d. Požega (zamjena Vinko Pisarović)
 • Branko Štivičić – Autoprometno poduzeće d.d. Požega (zamjena Roberta Rokić Rožman)

Virovitičko-podravske županije

 • Božo Batković – Nivokolor d.o.o. Virovitica
 • Ivan Tot – Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica
 • Dušan Alebić – Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d. Orahovica
 • Denis Nemčević – Spider grupa d.o.o. Pitomača (zamjena Dijana Bartolović)

Vukovarsko-srijemske županije

 • Josip Faletar – Spačva d.d. Vinkovci
 • Željko Božić – Obrt Božić Vinkovci (zamjena Augustin Božić)
 • Marijan Kuprešak – Luka Vukovar d.o.o. Vukovar
 • Hrvoje Merki - Eurco d.d. Vinkovci

Savjetodavno vijeće pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Područni ured Osijek

 • Janoš Seleši – Agria d.o.o. Osijek
 • Marija Kušić – Agencija Arios d.o.o. Belišće
 • Ivan Sarić – HUP Regionalni ured Osijek

Područni ured Požega

 • Oto Filipović – Požeška dolina d.o.o. Požega
 • Nikola Brekalo – Tehnic d.o.o. Požega
 • Vladimir Leko - Fero-leko d.o.o. Požega

Područni ured Slavonski Brod

 • Ankica Vidaković – Autodom Vidaković d.o.o. Slavonski Brod
 • Krunoslav Pavičić – Kožul d.o.o. Slavonski Brod
 • Petar Ćosić – Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod

Područni ured Vinkovci

 • Zorica Tomičić – Cestorad d.o.o. Vinkovci
 • Josip Šarić – Šimun d.o.o. Vinkovci
 • Josip Adžić – Faraon d.o.o. Vinkovci

Područni ured Vukovar

 • Ivana Buday – Primum Vukovar
 • Darko Vicković – Luka Vukovar d.o.o. Vukovar
 • Tomislav Šota – zamjena Anamarija Tomić - Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar
vrh stranice
vrh stranice