Predstavnici Koordinacije socijalne skrbi s potpredsjednicom Vlade RH Milankom Opačić

10.06.2013.

Na inicijativu članova HUP-Koordinacije socijalne skrbi održan je sastanak s potpredsjednicom Vlade RH i ministricom socijalne politike i mladih Milankom Opačić.
Sastanak je zatražen kako bi se potpredsjednicu Vlade upoznalo sa stanjem i poteškoćama s kojima se ustanove socijalne skrbi u svakodnevnom radu susreću.
Također, zatraženo je da se donesu privremena rješenja do donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi i pratećih akata jer trenutno stanje za ustanove socijalne skrbi, a obzirom na povećanje troškova života i inflaciju, dovodi u pitanje opstanak ustanova. Predstavnici HUP-a podsjetili su kako cijena usluga privatnih centara socijalne skrbi nije usklađivana od 2007. godine, a domova za stare i nemoćne od 2001. godine.
Potpredsjednica Vlade složila se sa iznesenom problematikom ali je naglasila su sredstva za socijalnu skrb već ranije planirana i da će biti vrlo teško pronaći prostor za određene korekcije. Navela je kako će Zakon o socijalnoj skrbi stupiti na snagu 1.siječnja 2013. godine te da će u njegovu izradu HUP biti aktivno uključen.
Sastanku su u ime Koordinacije sudjelovali Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora, Dubravka Lekić, Kornelija Videc i Nikola Joksović, članovi i Marijana Filipić, direktorica udruge.vrh stranice
vrh stranice