Predavanje u okviru Disrupt HR seminara: Etički izazovi u upravljanju ljudskim resursima

06.12.2018.

Zagreb, 6.12.2018. – Danas su u HUP-u održani predavanje i okrugli stol na temu etičkih izazova u upravljanju ljudskim resursima u okviru Disrupt HR – Time for change seminara koje HUP kontinuirano organizira sa ZŠEM Poslovnom Akademijom. 

Predavanje je održao prof. dr. sc. Borna Jalšenjak te je u njemu dao pregled najznačajnijih etičkih praksi i dilema s kojima se društvo suočava još od srednjevjekovnih vremena, prve industrijske revolucije itd. Pogled na čovjeka mijenjao se kroz povijest – a s time i način odnošenja prema njemu, od zaposlenika koje se tretiralo isključivo kao radnu snagu koja ne može doprinijeti kulturi kompanije do modernijih modela u kojima pojedinac više nije na 2. mjestu već zauzima ključnu poziciju u formiranju vrijednosti i poslovnih procesa unutar organizacije. Kod promišljanja o etičkim postupcima pojedinac se može voditi raznim principima kao što su: princip prava (imamo li moralno pravo poduzeti neke korake), distributivne pravde, princip brige, princip vrline. Mogu se javiti i sukobi među ovim principima no na pojedinoj je osobi da donese finalnu odluku o tome što je najbolje učiniti, a da se pritom ne nanosi šteta nijednoj strani. Velik je problem s etičkim načelima tvrtke koja su javno objavljena u obliku kodeksa ako ih se dosljedno ne poštuje jer to zapravo smanjuje integritet pojedine kompanije i čini vidljivim diskrepanciju između onog što se govori i onog što se zapravo čini.

Na okruglom stolu svoja su iskustva o etičkim izazovima u upravljanju ljudskim resursima dali prof. dr. sc. Borna Jalšenjak, ZŠEM, Miki Omaljev iz Atlantica, Ariana Herceg iz  Greyp Bikesa i Lorena Mišković Pavić iz Forea. Raspravu je moderirala Mirna Koričan Lajtman, ZŠEM.

 

vrh stranice
vrh stranice