Pravilnik o porezu na dohodak – očitovanje HUP-a

26.08.2019.

HUP pozdravlja napore i aktivnosti Ministarstva financija u vezi povećanja neoporezivih primitaka radnika te ostalih izmjena kojima se potiče razvoj i fiskalno i administrativno rasterećenje gospodarstva, kao ipovećanje osobnih primanja radnika. Fiskalna politika, iako nije jedini, svakako je jedan od najbitnijih alata koji služe konačnom cilju koji je svima zajednički, a to su veći standard građana i demografska obnova Republike Hrvatske. Vjerujemo kako će liberalizacija u pogledu neoporezivih osobnih primitaka imati pozitivan utjecaj na cjelokupno gospodarstvo i da će se rezultati pokazati u kratkom roku.

Koristimo priliku za istaknuti kako je HUP u više navrata javno predlagao izmjene u sustavu neoporezivih primitaka, kako davanjem prijedloga u prijašnjim krugovima porezne reforme tako i kroz medijski prostor. Neki od tih prijedloga su prihvaćeni i u ovom krugu porezne reforme, što svakako pozdravljamo.

HUP je u svom očitovanju  Ministarstvu financija predložio jasnije propisivanje pojedinih odredbi Pravilnika, povećanje iznosa pojedinih neoporezivih primitaka te zatražio pojašnjenja na pitanja koja su se pojavila među poduzetnicima. 

Što se tiče odredbi vezanih uz, u javnosti poznate kao CRO kartice, HUP smatra kako bi ova naknada mogla uzrokovati povećano administriranje te kako ista neće bitno utjecati na zadržavanje građana unutar Hrvatske za vrijeme njihovih godišnjih odmora. No HUP svakako podržava sva porezna rasterećenja, pa tako i ovo, pri čemu iskazujemo suzdržanost u pogledu korištenja i dosega ove predložene mjere.

HUP je predložio i povećanje novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova smještaja i prehrane radnika s 5.000 kuna godišnje na 12.000 kuna godišnje što bi svakako bio razumniji iznos od trenutnog prijedloga koji podrazumijeva prosječni dnevni iznos od 18 kuna za prehranu koji ne smatramo dovoljnim za kupovinu kvalitetnog i zdravog obroka.

U dijelu koji se tiče naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, HUP je zatražio pojašnjenje koje bi objasnilo odnosi li se odredba i na mogućnost korištenja usluga dadilja.

Osim ovih, HUP je u svom očitovanju poslao još niz prijedloga prema  Ministarstvu financija, a za koje vjerujemo da će imati pozitivan učinak na gospodarstvo u cjelini. HUP će nastaviti dosadašnju komunikaciju s Ministarstvom financija te sukladno očitovanjima članova djelovati u cilju promjena predloženih zakonskih rješenja tamo gdje je to potrebno.

vrh stranice
vrh stranice