Poziv poslodavcima za sudjelovanje u anketi o potrebama na trzistu rada

22.09.2015.

Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu uz podršku svojih partnera: Hrvatske Udruge poslodavaca, Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, Plovputa, Udruge B4 te tvrtki Nautika centar Nava, Marina Kaštela, Bav-Adria Yachitng, provodi Istraživanje kojim želi prikupiti podatke o radnim aktivnostima i poslovima u određenim zanimanjima u području pomorskog sektora i nautičkog turizma te aktualnim znanjima i vještinama potrebnim za njihovo obavljanje.
Ovo Istraživanje se provodi u sklopu projekta „Pomorski menadžment za 21.stoljeće­održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unaprijeđenja istoimenog sveučilišnog diplomskog studija“.
Doprinos svakog poslodavca će pri tome biti od izuzetne važnosti. Prikupljeni podaci bit će od koristi na više načina različitim institucijama. Obrazovnom sustavu nužne su informacije o potrebama poslodavaca kako bi mogli prilagodili obrazovne programe potrebama tržišta rada, kako bi se oblikovali ishodi učenja u obrazovnim programima te definirali standardi zanimanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje će informacije koristiti za unapređenje rada s nezaposlenim osobama, posredovanje i profesionalno usmjeravanje, a ključnu ulogu u prikupljanju ovih podataka imaju poslodavci. Naime, upravo poslodavci na temelju ovog istraživanja definiraju buduće potrebe te daju svoje mišljenje vezano za određena znanja i vještine koje smatraju bitnima za obavljanje određenog posla ili aktivnosti.
Anketa se provodi putem online Upitnika, stoga ovim putem pozivamo sve poslodavce koji su dobili poziv za sudjelovanje u anketi da se tom pozivu i odazovu i pomognu nam u kreiranju zanimanja koje će naposlijetku biti odraz njihovih odgovora i prepoznatih potreba tržišta rada u budućnosti.
vrh stranice
vrh stranice