Poziv - Izborna Skupština HUP-Udruge financijskog poslovanja 15.06. u 10 sati

02.06.2021.

Izborna sjednica Skupštine HUP-Udruge financijskog poslovanja  će se održati u utorak 15. lipnja 2021. s početkom u 10.00 sati, u sjedištu HUP-a, Radnička cesta 52, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
  2. Izvješće o radu Udruge,
  3. Izbor članova Izvršnog odbora,
  4. Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Udruge,
  5. Prijedlog Programa rada,
  6. Ažuriranje predstavnika Udruge za Skupštinu HUP-a
  7. Razno.

Udruga financijskog poslovanja je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Udruga je osnovana 1994. g. te okuplja članove, poslodavce iz područja djelatnosti u bankarstvu, osiguravateljstva i drugih financijskih i srodnih djelatnosti te predstavlja jednu od 30 granskih Udruga udruženih u Hrvatsku udrugu poslodavaca.

Danas, Udruga nastoji okupiti sve dionike financijskog tržišta kako bi se ojačao dijalog i suradnja među raznim segmentima financijske industrije te utjecalo na jačanje percepcije financijske industrije kao uspješne industrije koja podupire cijelo gospodarstvo.
Sukladno odredbama Statuta, na sjednici Skupštine Udruge ovlašteni su sudjelovati i glasovati vlasnici i direktori trgovačkih društava, članovi uprave ili prokuristi, dok druge osobe moraju imati pisanu punomoć za zastupanje članice koja ih delegira u Skupštinu Udruge. Odsutnog člana Udruge može zastupati i drugi član Skupštine Udruge koji također mora imati pisanu punomoć. Pisana punomoć može se dati samo jednoj osobi, odnosno jedan punomoćnik može zastupati isključivo jednog opunomoćitelja. Punomoći se mogu dostaviti putem pošte ili e-mailom, a mogu se donijeti i na samu sjednicu Skupštine.

Molim da se u interesu Udruge i promicanja interesa poslodavaca u financijskoj djelatnosti, pozivu odazovete te da nam potvrdite dolazak do 14. lipnja do 14.00 sati na brojeve telefona 01/4897-555 ili 573 odnosno putem e-maila: sanja.smoljak@hup.hr (Kontakt osoba Sanja Smoljak Katić, HUP-Udruga financijskog poslovanja).

 

vrh stranice
vrh stranice