Povećanje zapošljivosti visoko obrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba u IT sektoru

08.11.2012.

U okviru programa IPA IV Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih, HUP u statusu suradnika sudjeluje na projektu „Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje (E-Mobile)“.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost i samozapošljivost visoko obrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba u IT sektoru.
Tijekom 18 mjeseci predviđena je edukacija 50 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije iz područja poduzetničkih i osobnih vještina te IT vještina potrebnih za razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Kao polaznici edukacije u projekt će biti uključeni i pripadnici nacionalnih manjina i osobe sa invaliditetom.

Stečena znanja i vještine sudionici edukacije će iskoristiti kako bi razvili 10 aplikacija za mobilne uređaje dok će za 5 najboljih aplikacija iz projekta biti izdvojen dio sredstava za pokretanje start up tvrtki ili obrta te njihovog plasmana na svjetsko tržište.

Jedan od ciljeva projekta je i osnivanje virtualnog inkubatora i informacijskog portala gdje će sudionici projekta, kao i drugi zainteresirani korisnici dobiti stručne, pravne, prodajne i marketing informacije i savjete o razvoju start up tvrtki. Tijekom trajanja projekta polaznici će imati priliku surađivati sa stručnjacima i mentorima za razvoj mobilnih aplikacija.

Nositelj projekta koji financira EU je Pučko otvoreno učilište Algebra, a partneri na projektu su HZZ Osijek, HZZ Vukovar i Zajednica saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske. Uz HUP u statusu suradnika je i Moj Posao.net.
vrh stranice
vrh stranice