Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

02.01.2014.

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) definirano je priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.

Stoga je Zakonom uvedena Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, kao instrument vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.
vrh stranice
vrh stranice