Potpisan Ugovor o sufinanciranju PUMA programa za 2013. godinu s Vukovarsko-srijemskom županijom

05.03.2013.

Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju Programa usavršavanja menadžera (PUMA), Vukovarsko-srijemska županija nastavlja sufinancirati provođenje programa sedmu godinu zaredom. Ugovor su potpisali u ime županije, župan Božo Galić, a u ime HUP-a Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora.
Svrha programa je edukacija i stručno usavršavanje poduzetnika i nadarenih studenata završnih godina studija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru kroz jednodnevne radionice tijekom godine, u kojima predavači prenose praktična i pragmatična znanja i iskustva iz prakse. Bernard Jakelić je naglasio kako upravo na temelju ove suradnje pokušavamo amortizirati negativnu situaciju na tržištu s kojima su poduzetnici suočeni u poslovanju te u krizno vrijeme stavljamo naglasak na krizni menadžment i na edukaciju.
Župan je iskazao zadovoljstvo nastavkom suradnje te potpisivanjem ugovora o sufinanciranju programa koji daje iznimne rezultate cjeloživotnog učenja i jačanja ljudskog potencijala na području županije.
vrh stranice
vrh stranice