Potpisan Aneks Sporazuma sa sindikatima o primjeni Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

18.03.2021.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (KUU) na snazi je i primjenjuje se na članove HUP-UUT nakon kraćeg prošlogodišnjeg moratorija u periodu prvog lock-downa uslijed Covid-krize. Nakon cijelog niza godina u kojima se kolektivni ugovor primjenjivao na sve poslodavce i radnike u ugostiteljskoj djelatnosti putem instituta proširene primjene prvi je to puta da su prošle godine socijalni partneri u turizmu obustavili postupak proširene primjene, a potom sklopili i međusobni Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sukladno novim okolnostima poslovanja. Potpisani Sporazum od 8. lipnja 2020. za poslodavce u turizmu i članove HUP-UUT važan je ne samo radi kontinuiteta uređenja radnih odnosa na granskoj razini već i zbog potrebe da se zbog utjecaja posebnih okolnosti na poslovanje u ugostiteljskoj djelatnosti sporazumno urede nove mogućnosti kao što je „čekanje“ ili prekid rada uzrokovan posljedicama korona krize.  

Socijalni partneri u turizmu ovime su, kao i sa svim zajedničkim aktivnostima s ciljem ublažavanja Covid-posljedica, pokazali koliko je važna suradnja i dogovor poslodavaca i sindikata u svim situacijama, te da su Sindikat turizma i usluga Hrvatske; Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma s pravom primjer socijalnog dijaloga.

Na tom tragu te sukladno odluci i iskazanoj potrebi članova HUP-UUT potpisan je 8. ožujka 2021. Aneks Sporazuma sa sindikatima prema kojemu se do kraja primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (31.12.2021.) nastavlja obustava primjene članka 30. KUU, odnosno nastavlja se obustava primjene definiranih minimalnih plaća po razredima složenosti temeljnih ugostiteljskih zanimanja (regulirana visina „Minimalne bruto plaća u kn  bez dodataka“  za II.,III. i IV. grupu složenosti  poslova.)  

Ostale odredbe Sporazuma sa sindikatima od 8.6.2020 ne mijenjaju se i ostaju na snazi:

Ø   Ostali članci Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ostaju na snazi i primjenjuju  se do 31. prosinca 2021. Iznimno, ako su kod pojedinog poslodavca, uslijed izvanrednih okolnosti (opisanih u točki 5, ovog Sporazuma), temeljem aneksa kućnog kolektivnog ugovora ili posebnog sporazuma sklopljenog sa sindikatima potpisnicima Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, pojedina pitanja u kućnom kolektivnom ugovoru ili sporazumu uređena drukčije nego u granskom kolektivnom ugovoru (uključujući i ako se to odnosi na odgodu primjene, obustavu ili umanjenje pojedinih prava), za vrijeme važenja tih kućnih aneksa odnosno sporazuma, njihove odredbe imat će za radnike tog društva prednost pred odredbama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.

Ø  Dodatno, stranke sporazumno utvrđuju kako  za vrijeme dok traje pandemija virusa COVID-19 i posljedice istoga na poslovanje turističkog sektora zbog čega je  ugroženo poslovanje u ugostiteljstvu i turizmu, dijelom i/ili u cijelosti prekinuto poslovanje poslodavca, te posljedično nemogućnosti osiguranja posla radniku prema zaključenom ugovoru o radu, radnik, za razdoblje kada ne radi prema odluci poslodavca, ima pravo na naknadu plaće u iznosu od najmanje 50% njegove osnovne plaće. Ukoliko bi navedeni iznos bio niži od minimalne plaće propisane Uredbom o minimalnoj plaći, radnik ima pravo na iznos u visini minimalne plaće.

Ø  Kod poslodavaca koji imaju kućne kolektivne ugovore, visina osnovnih plaća odnosno visina osnovice plaća vezano za točku 3. ovog Sporazuma i visina naknade plaće iz točke 5. ovog Sporazuma utvrđuje se temeljem pregovora između sindikata i poslodavca.

Sporazumom se za članove HUP-a nastavlja primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, omogućava preraspodjela u maksimalnom trajanju od 60 sati tjedno te iznimno tijekom trajanja posljedica korona krize uvodi mogućnost primjene „čekanja“-prekida rada zbog izvanrednih okolnosti.

 

vrh stranice
vrh stranice