Postupak zapošljavanja osoba s invaliditetom

08.12.2014.

Tvrtka Kožul d.o.o. – najposlodavac za zapošljavanje osobe s invaliditetom.

U petak 05. prosinca 2014. godine u Slavonskom Brodu i Osijeku u okviru PUMA programa, na traženje članova HUP-a održano je savjetovanje na temu: Postupak zapošljavanja osoba s invaliditetom. Predavači su bili predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Osijek i Slavonski Brod.
Na savjetovanju, polaznicima je predstavljen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13), kao i provedbeni pravilnici koji prate Zakon od kojih je najvažniji Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Isto tako, polaznici su se upoznali i sa skorašnjim izmjenama i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Obveza za poslodavce po zakonu je obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom, a odnosi na sve poslovne subjekte koji zapošljavaju 20 i više radnika, neovisno o vlasničkoj strukturi, načinu stjecanja prihoda ili pravnom obliku. Poslodavci koji već imaju zaposlene radnike – osobe s invaliditetom, dužni su ih prijaviti HZMO-u do 31. prosinca 2014. godine, kako bi ih mogli ubrojiti u kvotu za sljedeću, 2015. godinu. U kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom kojom poslodavac ispunjava svoju obvezu kvotnog zapošljavanja, ubrajat će se samo oni radnici s invaliditetom koji su upisani u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i s ugovorom o radu od najmanje 20 sati tjedno. Svi su poslodavci s 20 i više radnika dužni, ovisno o broju radnika koji su kod njih u radnom odnosu, zaposliti određeni, preciznim kvotnim sustavom utvrđen, broj osoba s invaliditetom. Utvrđene kvote broj osoba s invaliditetom koje poslodavac treba zaposliti ili na drugi način radno angažirati, ako želi izbjeći plaćanje posebne novčane naknade, ovisi o ukupnom broju radnika i djelatnosti poslodavca, a propisan je Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14). Ovisno o djelatnosti u koju je poslodavac razvrstan na temelju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., a koju je izdao Državni zavod za statistiku, poslodavci su grupirani u tri skupine. Za svaku se skupinu propisuje obvezan udio osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih radnika i iznosi dva, tri ili šest posto. Poslodavcima koji zapošljavaju manje od 50 radnika obvezan udio zaposlenih osoba s invaliditetom smanjuje se za jedan postotni bod, ali ne može iznositi manje od dva posto
Velika posjećenost poslodavaca na savjetovanju samo potvrđuje nastojanja HUP Regionalnog ureda Osijek da organiziranjem ovakvih savjetovanja s aktualnim temama omogućuju svojim članovima - poslodavcima da se isti pravodobno upoznaju sa svim potrebnim izmjenama koje olakšavanju njihovo poslovanje. S druge strane, članovi HUP-a svakako prepoznaju važnost društvenog odgovornog poslovanja, odnosno u ovom slučaju - zapošljavanje osoba s invaliditetom. U prilog tome svakako govori i nagrada dugogodišenjem članu HUP-a, tvrtki Kožul, odnosno njegovom vlasniku gosp. Ivici Kožulu, s obzirom da je povodom nedavno održanog Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, tvrtka Kožul proglašena je za najposlodavca u Slavonskom Brodu.
vrh stranice
vrh stranice