Pravilnik o elektorničkim zapisima podatka iz područja radnih odnosa

28.06.2013.

Poštovani članovi,

u Narodnim novinama br. 79/13 objavljen je Pravilnik o elektorničkim zapisima podatka iz područja radnih odnosa (evidencija umjesto radne knjižice).

Link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1639.html
Pravilnik propisuje sadržaj elektroničkog zapisa, izdavanje elektroničkog zapisa, ispravak podataka na elektroničkom zapisu, razmjena podataka između tijela s javnim ovlastima i vođenje evidencije o izdanim elektroničkim zapisima. Pravilnik se primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine.
vrh stranice
vrh stranice