Poslodavci zahtijevaju neoporezive isplate potpore radnicima pogođenim potresom u Gradu Zagrebu

25.03.2020.

Nastavno na potres koji je zadesio Grad Zagreb dana 22. ožujka 2020. godine i sa željom poslodavaca da pomognu svojim radnicima s isplatama zbog otklanjanja štete od potresa, HUP se obratio Ministarstvu financija sa zamolbom omogućavanja neoporezivih isplata potpora radnicima pogođenim potresom u Gradu Zagrebu.

Inače se potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac isplaćuje radniku ne smatraju dohotkom, osim ako se radi o prirodnoj katastrofi koju je proglasila Vlada RH i ako su potpore omogućene svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. Upravo ovaj prvi uvjet predstavlja specifičan izazov za područje Grada Zagreba. Naime, iako je Grad Zagreb proglasio prirodnu nepogodu, čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak zahtijeva da ju proglasi Vlada RH.

Vlada RH prirodnu nepogodu može proglasiti ako se ispune uvjeti iz čl. 3. st. 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda: „(4) Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog 2 trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 %.“

Unatoč tome što je u središtu Grada Zagreba zabilježena velika materijalna šteta i što su pojedini dijelovi grada ostali bez struje i vode, ostaje upitno je li se radi o šteti koja ispunjava uvjet dovoljno velike štete iz navedene odredbe Zakona. S obzirom kako su prihodi Grada Zagreba u proračunu za 2019. godinu bili blizu 10 milijardi HRK nije za očekivati kako će šteta izazvana potresom biti tolika da bi se mogla proglasiti prirodna nepogoda od strane Vlade RH.

Upravo zbog jedinstvene veličine proračuna Grada Zagreba u RH moglo bi se dogoditi da će radnici ostati bez pomoći od strane svojih poslodavaca. Poslodavci žele isplatiti potporu svojim zaposlenicima za saniranje štete ili da im beskamatno pozajme novac jer su zbog potresa morali iseliti iz svojih domova stoga apeliraju i ovim putem prema Ministarstvu i Vladi RH da im se to omogući.

Dopis HUP-a na temu neoporezive isplate potpore radnicima pogođenim potresom u Gradu Zagrebu je u nastavku:

DOPIS - HUP 

vrh stranice
vrh stranice